Zmena úradných hodín študijnej referentky

Úradné hodiny študijnej referentky budú v Piešťanoch na FZV až do odvolanie len štvrtky:

od 8:00 hod. do 11:00 hod.

od 12:00 hod. do 15:00 hod.

Informačný seminár SAIA „Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť?“

Informačný seminár SAIA s názvom „Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť?“

sa uskutoční v stredu 13.12.2023 o 10.30 v zasadačke Z 0.3. Seminár bude prioritne zameraný na študentov, najmä doktorandov, vítaná je účasť aj postdoktorandov a výskumníkov.

Pondelok, 04.12.2023Nová

1 príloha

Udelenie Plakety Jána Sambucusa prof. MUDr. Ľudovítovi Gašparovi, CSc.

Dňa 23. novembra 2023 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave, na ktorom predsedníčka VR UCM, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., udelila Plaketu Jána Sambucusa prof. MUDr. Ľudovítovi Gašparovi, CSc. za významný prínos pri rozvoji UCM v Trnave.  

Pondelok, 27.11.2023

1 príloha

Imatrikulácie

Vážení študenti,


dňa 24.11.2023 sa budú konať imatrikulácie  študentov 1. ročníkov bakalárskeho denného štúdia v akademickom roku 2023/2024.  Miesto konania: AULA Jozefa Matúša, Bučianska ulica, TrnavaUtorok, 14.11.2023

Zrušené úradné hodiny študijnej referentky

Dńa 9. 11. 2023 (štvrtok) budú zrušené úradné hodiny študijnej referentky v Piešťanoch.

Utorok, 07.11.2023

Týždeň vedy a techniky

TVT  6. - 12. NOVEMBER 2023

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Štvrtok, 26.10.2023

Zasadnutie AS FZV UCM

Dňa 27.10.2023 o 15.00 hod. sa uskutoční zasadnutie členov AS FZV UCM v zasadacej miestnosti FZV na 1. poschodí.

Pondelok, 16.10.2023

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV UCM a AS UCM

Dňa 13.10.2023 sa konali na FZV UCM doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FZV UCM a zamestnaneckej časti AS UCM.
Podľa výsledku doplňujúcich volieb sa stávajú členmi Akademického senátu: 

Pondelok, 16.10.2023

Výsledky doplňujúcich volieb do študenstskej časti AS FZV UCM a AS UCM

Dňa 11.10.2023 sa konali na FZV UCM doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZV UCM a študentskej časti AS UCM.
Podľa výsledku doplňujúcich volieb sa stávajú členmi Akademického senátu: 

Štvrtok, 12.10.2023

Summer School Blended Intensive Programme

V týždni od 9. 10. - 13. 10. vítame na našej fakulte hostí z University of Health Sciences, Istanbul and Apollonia University of Iasi.

V tejto súvislosti sme pripravili zaujímavý program, ktorého sa môžu zúčastniť aj naši študenti.

Utorok, 10.10.2023