Personálne zabezpečenie študijného programu 3. stupeň

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu) - prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., vysokoškolský profesor, ludovit.gasparjohn(zav.)doeucm.sk

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne):

·         prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., vysokoškolský profesor, ludovit.gasparjohn(zav.)doeucm.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472?do=filterFormsubmit&name=Ľudovít&surname=Gašpar&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať

·         doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD., zuzana.popracovajohn(zav.)doeucm.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6882?do=filterFormsubmit&name=Zuzana&surname=Popracová&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať

·         prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.,  jaroslav.kresanekjohn(zav.)doeucm.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16929

·         prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., branislav.kollarjohn(zav.)doeucm.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3221

·         doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD, juraj.mistinajohn(zav.)doeucm.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14520

Priradenie k profilovým predmetom je uvedené v študijnom pláne.

Na zabezpečení kvality a rozvoja v študijnom  programe Fyzioterapia sa podieľajú:

·         Dr. h. c. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH – poverený dekan FZV

·         PhDr. Nina Sládeková, PhD., MPH, univ.doc. - poverená výkonom funkcie prodekanky pre vedu a rozvoj a doktorandské štúdium

Odborová komisia pre doktorandské štúdium

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. - predseda komisie

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MPH

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

 doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD., univ. prof.

Kompletný zoznam pedagógov jednotlivých katedier zabezpečujúcich výučbu v študijnom programe Fyzioterapia je dostupný na:

https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-fyzioterapie/

https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-klinickych-disciplin/

https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-odbornej-pripravy/