Podmienky prijatia 2. stupeň

·      vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore Fyzioterapia 

Informácie k prihláškam na štúdium nájdete na: https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-mgr-studium/