Prijímacie konanie- podmienky prijatia pre Mgr. štúdium

Termín podania prihlášky II. kolo Mgr. Fyte externá forma:  10.8.2023

Termín podania prihlášky:

ŠP Fyzioterapia, denná forma: do 30.4.2023
ŠP Fyzioterapia, externá forma: do 30.4.2023

Prihlášku možno podať:

a)   poštou na adresu:  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
                                       Študijné oddelenie  FZV 
                                       Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava

b)   osobne: v podateľni UCM v Trnave (Nám. J. Herdu 2, 917, 01 Trnava)
c)   elektronicky:              https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/start.do

Elektronickú prihlášku vyplňte, vytlačte a následne pošlite poštou na adresu do Trnavy(adresa  uvedená vyššie)

 Elektronická prihláška :https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/

Viac informácií o podmienkach podania prihlášky a prijímacieho konania nájdete:

2.kolo prijímacieho konania-AR 2023/2024

2_kolo_prijimacieho_konania_AR_23_24.pdf  –  2,0 MB

Prijímacie konanie na AR 2023/2024

Podmienky prijímacieho konania na AR 2023_2024.docx  –  7,9 MB

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.pdf  –  426,4 KB