Správy o vedeckovýskumnej činnosti

Správa o medzinárodnej spolupráci na FZV za rok 2023

Sprava_o_medzinarodnej_spolupraci_2023.pdf  –  1,1 MB

Správa o VVČ na FZV UCM za rok 2023

Sprava_FZV_UCM_o_VVC_2023.pdf  –  706,0 KB

Správa VVČ FZV UCM 2022.docx

Správa VVČ FZV UCM 2022.docx  –  68,8 KB

Správa_o_internacionalizacii 2022.pdf

Správa_o_internacionalizacii2022.pdf  –  137,7 KB