Rádiologická technika–Bc.–I. stupeň štúdia

Rádiologická technika – Bc. – I. stupeň štúdiaZoznam študentov s časovým harmonogramom bude zverejnený na webovom sídle Fakulty zdravotníckych vied UCM v Trnave.
V praktickej časti štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika si študenti náhodným výberom vylosujú  snímky a pripravia si odpovede na nasledujúce otázky:
1.    Aká zobrazovacia metóda bola na snímke použitá?
2.    Aké technické parametre boli približne použité pri zhotovení dokumentácie?
3.    Popíšte na snímke orientačne základné anatomické štruktúry.

Skúšobná komisia má právo položiť študentovi doplňujúce otázky.

Študenti vykonávajú teoretickú štátnu skúšku na Fakulte zdravotníckych vied v Piešťanoch v ten istý deň, ako absolvujú praktickú štátnu skúšku. Na štátnej skúške sa okrem vedomostí očakáva aj spôsob, akým samých seba študenti reprezentujú:
a) Obhajoba záverečnej práce
Prezentácia je vo formáte Power point (ppt., pptx) - kliknite na tento odkaz
Študenti si prinesú svoju prezentácie na USB nosiči, nahrajú do PC v príslušnej skúšobnej miestnosti, a to najneskôr do pol hodiny pred začatím obhajoby. Na úvod obhajoby študent oboznámi komisiu s obsahom svojej záverečnej práce pomocou prezentácie v Power Point (7-10 obrázkov). Následne si študent vypočuje hodnotenie konzultanta a oponenta, potom odpovedá na ich otázky a na otázky členov komisie.

b) Ústna skúška
Študenti si vytiahnu otázky z predmetov Praktická rádiológia, Rádiodiagnostika, Rádioterapia (odkaz dostupný tu). Študent zodpovie jednotlivé otázky a následne odpovedá na dotazy členov komisie. Znenie otázok je zverejnené na webovom sídle Fakulty zdravotníckych vied. Vyhodnotenie skúšky sa zverejní v systéme AIS na záver dňa.

Praktická rádiológia-Bc. stupeň

Praktická rádiológia ŠS.pdf  –  176,5 KB