Rádiologická technika – Bc. – I. stupeň štúdia

Rádiologická technika – Bc. – I. stupeň štúdiaPredmety štátnej skúšky (denné štúdium a externé štúdium):
1. Praktická rádiológia
2. Záverečná práca - obhajoba
3. Ústna skúška z predmetov:
- Klinická rádiodiagnostika (pozostáva z otázok z predmetov rádiodiagnostika a rádioterapia)

Prihláška na štátnu skúšku

so-f12-prihlaska_na_statnu_skusku.xlsx  –  66,4 KB

Rádiodiagnostika-Bc. stupeň

Rádiodiagnostika ŠS.pdf  –  190,8 KB

Rádioterapia-Bc. stupeň

Rádioterapia ŠS.pdf  –  191,7 KB