Rádiologická technika-denné štúdium

Anatómia a fyziológia I.

IL_RATEBcD01_anatomia_a_fyziologia_I._1.PDF  –  81,8 KB

Anatómia a fyziológia II.

IL_RATEBcD11_anatomia_a_fyziologia_II._11.PDF  –  82,4 KB

Cudzí jazyk I.

IL_RATEBcD58_cudzi_jazyk_I._(AJ)(NJ)_56.PDF  –  86,7 KB

Cudzí jazyk II.

IL_RATEBcD59_cudzi_jazyk_II._(AJ)(NJ)_57.PDF  –  86,4 KB

Farmakológia

IL_RATEBcD21_farmakologia_21.PDF  –  80,7 KB

Fyzika a biofyzika

IL_RATEBcD02_fyzika_a_biofyzika_2.PDF  –  82,6 KB

Fyziológia a patologická fyziológia

IL_RATEBcD12_fyziologia_a_patologicka_fyziolo_12.PDF  –  82,2 KB

Gynekológia a pôrodníctvo

IL_RATEBcD41_gynekologia_a_porodnictvo_39.PDF  –  78,2 KB

Chirurgia a traumatológia I.

IL_RATEBcD22_chirurgia_a_traumatologia_I._22.PDF  –  81,9 KB

Chirurgia a traumatológia II.

IL_RATEBcD31_chirurgia_a_traumatologia_II._31.PDF  –  79,2 KB

Informačné technólogie v rádiológii

IL_RATEBcD61_informacne_technologie_v_radiolo_58.PDF  –  75,2 KB

Informatika a výpočtová technika

IL_RATEBcD03_informatika_a_vypoctova_technika_3.PDF  –  80,0 KB

Intervenčná rádiológia

IL_RATEBcD52_intervencna_radiologia_50.PDF  –  77,2 KB

Klinická onkológia

IL_RATEBcD53_klinicka_onkologia_51.PDF  –  79,3 KB

Komunikácia s chorým

IL_RATEBcD24_komunikacia_s_chorym_24.PDF  –  78,5 KB

Konvenčná rádiológia I.

IL_RATEBcD25_konvencna_radiologia_I._25.PDF  –  81,0 KB

Konvenčná rádiológia II.

IL_RATEBcD34_konvencna_radiologia_II._33.PDF  –  80,4 KB

Latinský jazyk I.

IL_RATEBcD04_latinsky_jazyk_I._4.PDF  –  78,8 KB

Latinský jazyk II.

IL_RATEBcD13_latinsky_jazyk_II._13.PDF  –  78,8 KB

Magnetická rezonancia I.

IL_RATEBcD35_magneticka_rezonancia_I._34.PDF  –  79,1 KB

Magnetická rezonancia II.

IL_RATEBcD42_magneticka_rezonancia_II._40.PDF  –  79,2 KB

Magnetická rezonancia III.

IL_RATEBcD65_magneticka_rezonancia_III._60.PDF  –  78,3 KB

Mikrobiológia

IL_RATEBcD14_mikrobiologia_14.PDF  –  83,2 KB

Neurológia

IL_RATEBcD43_neurologia_41.PDF  –  80,9 KB

Nukleárna medicína I.

IL_RATEBcD36_nuklearna_medicina_I._35.PDF  –  78,4 KB

Nukleárna medicína II.

IL_RATEBcD44_nuklearna_medicina_II._42.PDF  –  78,8 KB

Nukleárna medicína III.

IL_RATEBcD66_nuklearna_medicina_III._61.PDF  –  81,8 KB

Obhajoba záverečnej práce

IL_RATEBcD57_obhajoba_zaverecnej_prace_55.PDF  –  76,7 KB

Odborná prax I.

IL_RATEBcD15_odborna_prax_I._15.PDF  –  81,4 KB

Odborná prax II.

IL_RATEBcD37_odborna_prax_II._36.PDF  –  81,7 KB

Odborná prax III.

IL_RATEBcD45_odborna_prax_III._43.PDF  –  77,3 KB

Ortopédia

IL_RATEBcD46_ortopedia_44.PDF  –  78,3 KB

Ošetrovateľstvo

IL_RATEBcD16_osetrovatelstvo_16.PDF  –  78,7 KB

Patologická anatómia

IL_RATEBcD26_patologicka_anatomia_26.PDF  –  78,8 KB

Pediatria

IL_RATEBcD47_pediatria_45.PDF  –  77,9 KB

Počítačová tomografia I.

IL_RATEBcD23_pocitacova_tomografia_I._23.PDF  –  80,8 KB

Počítačová tomografia II.

IL_RATEBcD32_pocitacova_tomografia_II._32.PDF  –  78,5 KB

Počítačová tomografia III.

IL_RATEBcD64_pocitacova_tomografia_III._59.PDF  –  78,5 KB

Spracovavanie vedeckych informacii.pdf

IL_RATEBcD28_spracovavanie_vedeckych_informac_28.PDF  –  78,1 KB

Preventívne lekárstvo

IL_RATEBcD05_preventivne_lekarstvo_5.PDF  –  78,5 KB

Prístrojová technika

IL_RATEBcD17_pristrojova_technika_17.PDF  –  80,7 KB

Profesijná etika

IL_RATEBcD06_profesijna_etika_6.PDF  –  79,0 KB

Prvá pomoc

IL_RATEBcD07_prva_pomoc_7.PDF  –  80,2 KB

Psychológia, pedagogika a sociológia

IL_RATEBcD27_psychologia,_pedagogika_a_sociol_27.PDF  –  80,6 KB

Radiačná ochrana

IL_RATEBcD18_radiacna_ochrana_18.PDF  –  78,8 KB

Radiačná onkológia

IL_RATEBcD48_radiacna_onkologia_46.PDF  –  82,3 KB

Rádiobiológia

IL_RATEBcD08_radiobiologia_8.PDF  –  79,0 KB

Rádiodiagnostika I.

IL_RATEBcD19_radiodiagnostika_I._19.PDF  –  80,5 KB

Rádiodiagnostika II.

IL_RATEBcD49_radiodiagnostika_II._47.PDF  –  82,3 KB

Rádioekológia

IL_RATEBcD09_radioekologia_9.PDF  –  77,7 KB

Rádioterapia I.

IL_RATEBcD38_radioterapia_I._37.PDF  –  77,8 KB

Rádioterapia II.

IL_RATEBcD50_radioterapia_II._48.PDF  –  77,4 KB

Rádioterapia III.

IL_RATEBcD67_radioterapia_III._62.PDF  –  69,5 KB

Seminár k bakalárskej práci

IL_RATEBcD39_seminar_k_bakalarskej_praci_38.PDF  –  78,3 KB

Štátna skúška praktická rádiológia

IL_RATEBcD56_statna_skuska_-_prakticka_radiol_54.PDF  –  75,8 KB

Štátna skúška rádiodiagnostika

IL_RATEBcD54_statna_skuska_-_radiodiagnostika_52.PDF  –  75,8 KB

Štátna skúška rádioterapia

IL_RATEBcD55_statne_skusky_-_radioterapia_53.PDF  –  75,7 KB

Telesná výchova I.

IL_RATEBcD68_telesna_vychova_I._63.PDF  –  67,2 KB

Telesná výchova II.

IL_RATEBcD69_telesna_vychova_II._64.PDF  –  67,5 KB

Topografická anatómia

IL_RATEBcD20_topograficka_anatomia_20.PDF  –  81,0 KB

Ultrazvuková diagnostika

IL_RATEBcD29_ultrazvukova_diagnostika_29.PDF  –  75,9 KB

Vnútorné lekárstvo

IL_RATEBcD51_vnutorne_lekarstvo_49.PDF  –  81,9 KB

Základy algeziológie

IL_RATEBcD70_zaklady_algeziologie_65.PDF  –  68,3 KB

Zaklady práva a medicínske právo

IL_RATEBcD30_zaklady_prava_a_medicinske_pravo_30.PDF  –  79,1 KB

Zaklady psychológie

IL_RATEBcD10_zaklady_psychologie_10.PDF  –  76,9 KB