Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Prípravný kurz

Prípravný kurz sa vzhľadom na súčasné opatrenia vlády SR v roku 2020 konať nebude Miesto konania:                FZV, Rázusova 14, Piešťany

Dátum konania kurzu:       

Prihláška:                             záujemcovia o prípravný kurz zašlú návratku (info v pozvánke), návratku k           prípravnému kurzu  NEPOSIELAJTE spolu s prihláškou na štúdium ! 

                                     

Informácie:                           bližšie informácie:    tel. číslo:   033 5565 713
                                              e-mail: pripravnykurz.ifblr(zav.)ucm.sk

Súčasťou prihlášky je aj písomný súhlas účastníka, ak ku dňu začatia kurzu nezruší písomne prihlášku, nebude požadovať vrátenie poplatku.

Trvanie kurzu:  7 hodín 30 minút  (cena kurzu je za výučbu, nie sú započítané časové intervaly za prezentáciu, obednú prestávku a ďalšie prestávky)

Suma za kurz:                       80 €  - fyzioterapia
Suma za kurz:                       80 €  - rádiologická technika

Banka:                                 Štátna pokladnica
IBAN:                                    SK39 8180 0000 0070 0040 2079
SWIFT:                                  SPSRSKBA
Variabilný symbol:              666
Konštantný symbol:           0308