Podmienky prijatia

·         absolvovanie strednej školy bez obmedzenia

·         absolvovanie maturitnej skúšky

·         úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 Informácie k prihláškam na štúdium nájdete na: https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-bc-studium/

Prijímacia skúška

Rádiologická technika:

·         písomná skúška biológia so zameraním na anatómiu a fyziológiu človeka test, ktorého obsah zodpovedá úrovni stredoškolského učiva, píšu sa na tabletoch, ktoré poskytne FZV.