Informácie o povolaniach, ktoré môže úspešný absolvent vykonávať

Absolventi budú vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci diagnostickej a liečebnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných diagnostických a liečebných zariadeniach, liečebných ústavoch, výskumných ústavoch a iných zdravotníckych inštitúciách po celom Slovensku, nevynímajúc pracoviská veterinárnej medicíny. Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách a v organizáciách Európskej únie. Prvoradé uplatnenie absolventov by malo byť v rámci zdravotníckeho zariadenia (nemocnice), ale aj v pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích zariadeniach, rovnako sa uplatnia aj vo firmách zaoberajúcich sa výrobou rádiodiagnostických a terapeutických zariadení. Absolventi sú spôsobilí vykonávať základné servisné výkony na prístrojoch k využívaných k týmto postupom. Okrem toho sú schopní udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendami a líniami vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní.

 Názvy povolaní:

-         Rádiologický technik

-         Rádiologický asistent/technik