Utorok, 05.12.2023

Návšteva kolegov z Univerzity Palackého v Olomouci

V utorok 28. novembra 2023 navštívili Fakultu zdravotníckych vied UCM kolegovia z Fakulty telesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. Lucia Bizovská, PhD., Mgr. Tomáš Klein, Ph.D. Zámerom stretnutia bola príprava žiadosti o projekt INTERREG SR-ČR. Stretnutia sa za FZV zúčastnili Mgr. Jana Koišová, PhD., Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD., Eva Ďurinová, PhDr. Michaela Šimonová a doc. PhDr. Ľudmila Zapletalová, PhD.

Vložil:  Eva Miháliková