Štvrtok, 23.02.2023

Zasadnutie Akademického senátu FZV

Dňa 24. februára 2023 sa v budove Fakulty zdravotníckych vied, Rázusova 14, Piešťany v miestnosti zasadačky uskutoční zasadnutie Akademického senátu FZV UCM  o 8:00 hod.

Vložil:  Andrea Pristachová