Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Vladislav, Vladislava
 

Streda, 21.09.2022Nová

Voľby do AS FZV a AS UCM

Predsedníctvo AS FZV UCM vyhlasuje voľby do zamestnaneckej časti AS UCM a do zamestnaneckej časti AS FZV na termín 13.10.2022 v čase od 11.00-15.00 v miestnosti dekana  na 1. poschodí budovy FZV na Rázusovej 14 v Piešťanoch .  Harmonogram volieb spolu s návrhovými listami a zložením volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FZV  nájdete tu a pre voľby do zamestnaneckej časti AS UCM nájdete tu.  

Vložil:  Vanesa Bacúšanová