Pondelok, 27.09.2021

Podpisovanie tlačív v cudzom jazyku-zodpovedná osoba

Vážení študenti, v prípade,  že budete potrebovať podpísať tlačivo v cudzom jazyku, obráťte sa prosím na  doc. Mgr. Ildikó Matušíkovú, PhD. , poverenú výkonom fukcie prorektora pre vonkajšie vzťahy. 

tel. číslo : 033/ 55 65 133
e-mail : ildiko.matusikova(zav.)ucm.sk  

Vložil:  Vanesa Bacúšanová