Zdroje programu 3. stupeň

Teoretické a praktické predmety študijného programu (okrem klinickej praxe) sa vyučujú v dvoch kompletne rekonštruovaných budovách.

 ·         Budova na Rázusovej 14, Piešťany

Budovu má UCM v Trnave k dispozícii na základe dlhodobej nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a UCM v Trnave uzatvorenej v roku 2005 na 30 rokov. Budova má 3 podlažia, nachádzajú sa tam tri veľké posluchárne a niekoľko menších výučbových miestností.

Všetky miestnosti sú vybavené počítačom s potrebným softvérom, WiFi, dataprojektorom, bezdrôtovým UHF mikrofónovým setom so zosilňovačom, viacerými reproduktormi, tabuľou, k dispozícii je flip chart.

1. Poslucháreň R 0-3 pre 140 poslucháčov

2. Poslucháreň R 2-1 pre 120 poslucháčov

3. Poslucháreň R 2-2 pre 90 poslucháčov

4. Učebňa pre informačné technológie R 1-3 na prvom poschodí budovy slúži pre účely výučby predmetu informatika a počítačová technika, je kompletne vybavená zasieťovanou informačnou technikou, 20 počítačmi s potrebným softvérom.

5. Učebňa R 1-2 na prvom poschodí pre 32 poslucháčov je určená pre prednášky a cvičenia výberových predmetov a prvej pomoci.

·         Budova na Bučianskej ulici 13/A, Trnava

Budova je vo vlastníctve UCM v Trnave.

1. Auditórium Jozefa Matúša pojme 400 poslucháčov a je vybavené najmodernejšou audio-vizuálnou technikou.