Zasadnutia AS

Dňa 13. mája 2024 sa v budove Fakulty zdravotníckych vied, Rázusova 14, Piešťany, v zasadacej miestnosti na 1. poschodí o 15,00 hod. uskutoční zasadnutie AS FZV UCM.