Zasadnutia AS

Dňa  20. septembra 2022 sa v budove Fakulty zdravotníckych vied, Rázusova 14, Piešťany, v miestnosti R 0-3  o 13,00 hod. uskutoční zasadnutie Akademického senátu FZV. 

Dňa 3. júna o 14.00 sa v miestnosti R 1-2 uskutoční zasadnutie AS FZV. 

Dňa 26. júla sa o 14.30 na FZV v Piešťanoch v miestnosti R 1-2 uskutoční zasadnutie AS FZV UCM.