Zamestnanecká časť AS FZV UCM

Predseda AS FZV UCM :

 Kresánek Jaroslav, prof., MUDr., PhD.

Podpredseda AS FZV UCM:

 Liptáková Soňa, Bc.

Tajomník: AS FZV UCM:

 Korcová Jana Ing. Bc. LL.M

 Členovia AS FZV UCM zamestnanecká časť:

Mašán Ján, doc., MUDr., PhD.

Petríková Rosinová Iveta, PaedDr., PhDr., PhD., MHA

Popracová Zuzana, doc. MUDr. PhD., univ. prof.

Marková Mária, PhDr. PhD.

Šimonová Michaela, PhDr.