Zamestnanecká časť AS FZV UCM

Predseda AS FZV UCM :

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH

Podpredseda AS FZV UCM:

PhDr. Monika Labudová, PhD.

Tajomník: AS FZV UCM:

PhDr. Jana Stanová

 Členovia AS FZV UCM zamestnanecká časť:

Bleščáková Martina, PhDr., PhD.

Marková Mária, PhDr., PhD.

Petríková Rosinová Iveta, PaedDr., PhDr., PhD., MHA

Šalát Dušan, Ing.