Zamestnanecká časť AS FZV UCM

Predseda AS FZV UCM :Podpredseda AS FZV UCM:Tajomník: AS FZV UCM:

 Marková Mária, PhDr. PhD.

 Členovia AS FZV UCM zamestnanecká časť:

Kresánek Jaroslav, prof., MUDr., PhD.

Mašán Ján, doc., MUDr., PhD.

Petríková Rosinová Iveta, PaedDr., PhDr., PhD., MHA

Korcová Jana Ing. Bc. LL.M

Popracová Zuzana, doc. MUDr. PhD., univ. prof.

Šimonová Michaela, PhDr.

Liptáková Soňa, Bc.