Zamestnanci Katedry rádiológie

Vedúca katedry (poverená vedením)

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
 jana.slobodnikova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Pedagógovia

prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jiri.neuwirthjohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

VUPCH

VUPCH Neuwirth.pdf  –  234,3 KB

VTC

VTC Neuwirth.pdf  –  325,3 KB

doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. 

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
petr.krupa(zav.)ucm.sk

VUPCH

VUPCH Krupa.pdf  –  230,4 KB

VTC

VTC Krupa.pdf  –  327,5 KB

MUDr. Miroslav Malík, PhD.  

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
miroslav.malik(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

VUPCH

VUPCH Malík.pdf  –  210,8 KB

VTC

VTC Malík.pdf  –  256,6 KB

doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

033/ 5565 734
online konzultačné hodiny : pondelok a streda od 15.00 do 15.45 po rezervovaní si termínu prostredníctvom e-mailu:andrej.klepanec(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

MUDr. Jana Sedláková, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jana.sedlakovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

MUDr. Ľudovít Šalgovič, CSc.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
ludovit.salgovic(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD.

online konzultácie (MS Teams) Po. a Str. od 16:00 do 16:45, rezervácia termínu prostredníctvom e-mailu: lenka.janosikovajohn(zav.)doeucm.sk
konzultácie prostredníctvom e-mailu: lenka.janosikovajohn(zav.)doeucm.sk 
odkaz na register zamestnancov VŠ

Ing. Dušan Šalát, PhD.

033/ 5565 734
online konzultačné hodiny : štvrtok cez aplikáciu ZOOM (9.00-11.00, a 13.00-15.00 ) po predchádzajúcej dohode a  rezervovaní termínu prostredníctvom e-mailu: dusan.salat(zav.)ucm.sk 
konzultácie prostredníctvom e-mailu: dusan.salat(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Lektori praxe

Bc. Soňa Liptáková

online konzultačné hodiny : pondelok a streda od 15.00 do 15.45 po rezervovaní si termínu prostredníctvom e-mailu: sona.liptakova(zav.)ucm.sk
konzultácie prostredníctvom e-mailu: sona.liptakova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Bc. Igor Vinci

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
igor.vinci(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ