Voľby do AS FZV

Zápisnica z doplňujúcich volieb kandidátov zamestnanecká časť zo dňa 13.10.2023

Zápisnica z doplňujúcich volieb kandidátov zamestnanecká časť zo dňa 13.10.2023.pdf  –  160,7 KB

Zápisnica z doplňujúcich volieb kandidátov študentská časť zo dňa 11.10. 2023

Zápisnica z doplňujúcich volieb kandidátov študentská časť zo dňa 11.10. 2023.pdf  –  111,9 KB

Harmonogram doplň. volieb do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM 13.10.2023

Harmonogram doplň. volieb do zamestnaneckej časti AS FZV 13.10.2023.docx  –  5,7 MB

Návrhový list kandidáta do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Návrhový list kandidáta do zamestnaneckej časti AS FZV.docx  –  3,4 MB

Harmonogram doplň. volieb do študentskej časti AS FZV a AS UCM 11.10.2023

Harmonogram doplň. volieb do študentskej časti AS FZV 11.10.2023.docx  –  5,7 MB

Návrhový list volieb do študentskej časti AS FZV UCM a študentskej časti AS UCM

Návrhový list kandidáta do študentskej časti AS FZV.docx  –  3,4 MB

Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FZV UCM

Vyhlásenie-volieb-do-študentskej-časti-AS-FZV.docx  –  3,8 MB

Zápisnica AS FZV UCM zo dńa 13.10.2022 - zamestnanecká časť

Zápisnica-č.-9--z-doplň.-volieb-do-zamestn-.-časti-AS-FZV-a-AS-UCM-13.10..2022.pdf  –  318,1 KB

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FZV zo dňa 13.10.2022

volebná komisia doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM a AS FZV 13.10.2022.pdf  –  114,0 KB

Kandidáti doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV zo dňa 13.10.2022

Vyhlásenie kandidátov doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV.pdf  –  140,9 KB

Harmonogram doplň. volieb do zamestnaneckej časti AS FZV zo dňa 13.10.2022

Harmonogram doplň. volieb do zamestnaneckej časti AS FZV 13.10.2022.pdf  –  182,3 KB

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FZV zo dňa 20.9.2022

Vyhlásenie-doplňujúcich-volieb-do-zamestnaneckej-časti-AS-FZV.pdf  –  117,3 KB

Zápisnica AS FZV UCM zo dňa 7.10.2021- študentská časť

zapisnica_volby_studenti 021.doc  –  165,0 KB

Zapisnica AS FZV UCM zo dňa 24.11.2020 - zamestnanecká časť

zapisnica_volby_zamestnanci.doc  –  164,5 KB

Zapisnica AS FZV UCM zo dňa 24.11.2020 - študentská časť

zapisnica_volby_studenti.doc  –  163,0 KB

Návrhový list kandidáta do zamestnaneckej časti AS FZV

Návrhový list kandidáta do zamestnaneckej časti AS FZV.pdf  –  99,9 KB

Rokovací poriadok AS FZV 2020

Rokovací poriadok AS FZV_.pdf  –  643,3 KB

Zásady volieb do AS FZV UCM 2020

Zásady volieb do AS FZV UCM (2).pdf  –  436,3 KB