Uplatnenie absolventov 3. stupeň

Absolventi nachádzajú uplatnenie ako  vedecký a vedecko-pedagogický pracovníci, schopní nielen špeciálnej, ale aj multidisciplinárnej reflexie v problematike Fyzioterapie.

Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách ako napr.Svetová fyzioterapia (WP), Európsky región Svetovej fyzioterapie (ERWP), medzinárodné organizácie v odborných spoločnostiach, pacientskych organizáciách a profesných organizáciách, a v organizáciách Európskej únie. Prvoradé uplatnenie absolventov by malo byť v rámci zdravotníckeho zariadenia (nemocnice), ale aj v pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích zariadeniach.