Týždeň vedy a techniky 2019

Program TVAT 2019

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019

Týždeň vedy a techniky 2019 program.pdf  –  236,5 KB

Pondelok 4.11.2019

STRÉMY, M.-RIEDLMAJER, R.: Povzbudenie vedeckého myslenia a podpora výskumu

HOLAŇOVÁ, R.: Možnosti komplexní rehabilitace se zaměřením na fyzioterapii v Sanatoriích Klimkovice

Utorok 5.11.2019

KRESÁNEK, J.:Neotrávme sa!

Streda 6.11.2019

GRÜNEROVÁ LIPPERTOVÁ, M.: Parkinsonova choroba

ŽIAKOVÁ, E.: EEG biofeedback

NIKMON, M.:Princíp neurónových sietí a podobnosť s ľudským učením

Štvrtok 7.11.2019

PAVLOVIČ, M.:-VRBAN, B.:Jadrová fyzika v medicíne

SLÁDEKOVÁ, N.:Nové medicínsko-technické zariadenia v rehabilitácii

Piatok 8.11.2019

GAŠPAR, Ľ.: Prínos ambulantného monitorovania krvného tlaku (AMTK) v manažmente artériovej hypertenzie