Týždeň vedy a techniky 2016

V týždni od 7.11.2016 do 11.11. 2016 bude na celom Slovensku prebiehať TVT 2016. Rovnako aj my sme pripravili sprievodné podujatia u nás na IFBLR.

Pre vyučujúcich sme okrem vedecko-odbornej konferencie Fyzioterapia, rádiológia a ich súčasti 2016 (9.11. 2016 od 13:00 R03) zorganizovali workshop  Ako recenzovať školské dielo, ktorý povedie pán profesor MUDr.Ivan Rybár PhD., dňa 8.11.2016 o 13:30 hod. v miestnosti R03, (so zámerom ujednotiť sa a prediskutovať hodnotenie, vedenie  i tvorbu bakalárkych, diplomových a iných prác, ktoré nesú spoločný názov školské dielo). 

Veríme že Vás obe podujatia zaujmú a srdečne Vás všetkých pozývame!

Pripomíname že tí, ktorí sa ešte nestihli prihlásiť na našu konferenciu Fyzioterapia, rádiológia a ich súčasti 2016 (ktorá sa bude konať 9.11.2016 od 13:00 v R03), predlžujeme možnosť prihlásenia a aktívnej účasti do 4.11.2016. 

Rovnako dávame do Vašej pozornosti aj sprievodné podujatia určené pre študentov a verejnosť:

7.11.2016 o 14:00 hod. miesnosť R03- PhDr. Mária Marková PhD. názov prednášky Psychológia zdravia a choroby

9.11. 2016 o 10: 00 hod. miesnosť R03 -  PaedDr. Ľubica Varečková názov prednášky Fytoterapia a jej tradície na Slovensku

11.11. 2016 o 10:00 hod. miestnosť R03 -  PeadDr. Iveta Petríková-Rosinová PhD.MHA  názov prednášky Využitie severskej chôdze vo fyzioterapii

Samozrejme aj na tieto podujatia ste v prípade Vášho záujmu a časových možností srdečne vítaní!UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch

Vás pozýva na vedecko-odbornú konferenciu

Fyzioterapia, rádiológia a ich súčasti 2016

Termín konania:                        9. november 2016  od  13:00 hod

Miesto konania: poslucháreň      R03 (prízemie budovy IFBLR)

Cieľ konferencie  : 

Ponúknuť možnosť zamestnancom a študentom IFBLR podeliť sa  s odbornými aktivitami spojenými s výučbou, odborným zameraním a praxou pedagógov IFBLR UCM.

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch v rámci Týždňa vedy a techniky si Vás dovoľuje pozvať na vedecko-odbornú konferenciu Fyzioterapia, rádiológia a ich súčasti 2016. Konferencia bude spojená s odbornou prednáškou prof. PhDr. Jozefa Hrčku, DrSc. nášho dlhoročného aktívneho spolupracovníka, človeka a kolegu, a tiež s poďakovaním za jeho dlhoročnú, ľudskú a odbornú prácu pre IFBLR. Súčasťou konferencie budú ďalšie odborné prednášky našich kolegov z IFBLR.

Zamestnanci IFBLR, spolupracovníci, študenti, bývalí absolventi a sympatizanti IFBLR sa zameriavajú na rôznorodé  odborné aktivity, ktoré súvisia so študijnými programami IFBLR, fyzioterapiou a rádiologickou technikou. Všetky činnosti si vyžadujú vzájomnú prepojenosť a nadväznosť, vzájomnú podmienenosť predmetov, ktoré sú súčasťou   študijných programov, ich obsahového  a odborného zamerania. Netreba opomenúť potrebu ich neustáleho obohacovania o najnovšie trendy v oblasti  diagnostiky a liečby pohybového aparátu vo fyzioterapii  a diagnostickej a liečebnej starostlivosti v rádiológii.

Oganizátori konferencie sa rozhodli odborne zamerať prednášky nielen pre študentov, ale aj pre pedagógov tak, aby dali všetkým pedagógom priestor  oboznámiť svojich kolegov o obsahu, metodike,  prínose nových diagnostických alebo liečebno-rehabilitačných metód a techník ktoré sa v súčasnosti implementujú a sú súčasťou ich každodennej profesionálnej praxe.

Organizačný výbor konferencie:

Predseda: 
MUDr. Juraj Štofko, PhD.,MBA,MPH

Členovia:
doc. MUDr. Zuzana Popracová, CSc. 
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. 
MUDr. Jozef Haring, PhD. 
MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D,MPH, EBIR 
MUDr. Oľga Boldišová
PhDr. Anna Plačková, PhD
PhDr. Denis Marko,PhD.
PhDr. Eva Vaská,MPH
PaedDr. Silvia Horváthová
PaedDr. Ľubica Varečková
JUDr. Viktor Hromada
Mgr. Eva Ďurinová
Mgr. Michaela Šimonová 
Mgr. Ingrid Zambojová

Aktívna účasť:

Prosíme všetkých kolegov, záujemcov o aktívnu účasť, aby nám názov príspevku so stručným obsahom a dľžkou prednášky zaslali v elektronickej podobe na adresu lubica.vareckovajohn(zav.)doeucm.sk najneskôr do 1. novembra 2016. 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Program Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016

konferencia TVT program(1).docx  –  18,4 KB

Zborník abstraktov 2016

Zborník abstraktov 2016.pdf  –  245,3 KB

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015

sprava_konferencia_ 2015.pdf  –  265,6 KB

Správa z konferencie

sprava_konferencia_ 2015.docx  –  244,7 KB

Zbierka abstraktov 2015

Zbierka abstraktov 2015.pdf  –  468,9 KB