Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Frederik, Frederika
 
Športový deň UCM 2017

Športový deň UCM 2017

Športový deň UCM 2.docx  –  225,8 KB

Športový deň UCM v Trnave 2017
pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
pod záštitou rektora Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim.prof.
Organizátor: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM
Miesto: Ranč pod Babicou, Bojná
Termín: 23. júna 2017


Aj športovými aktivitami sa dá uctiť 20. výročie založenia našej Univerzity. Mimo pracoviska sa totiž najlepšie podporuje súdržnosť v rámci organizácie, šport je prostriedkom na utužovanie a stmeľovanie kolektívov, je príležitosťou na vzájomné spoznávanie medzi jednotlivými časťami našej Univerzity a súčasne na nadviazanie nových priateľstiev.
Organizátori sa snažili vytvoriť také podmienky, aby všetci odišli s dobrými pocitmi pekne stráveného dňa a s novo nadviazanými kontaktmi.
Počas športového dňa bolo pre zamestnancov pripravených 6 disciplín, súťažilo sa medzi jednotlivými fakultami, inštitútom a rektorátom – za umiestnenie sa získavali body od 6 za víťazstvo až po 1.
Absolútnym víťazom sa stalo pracovisko s najväčším počtom získaných bodov.

Jednotlivé disciplíny:
Plážový volejbal
Družstvá po štyroch, z toho najmenej dve ženy.
Víťaz: Fakulta sociálnych vied UCM
Veselé gate
Nohavice sú pre 3 osoby, pohybuje sa „synchrónnym behom“.
Víťaz: Fakulta sociálnych vied UCM
Tragač
Jazda vo fúriku – jeden tlačí, druhý je „náklad“.
Víťaz: Fakulta sociálnych vied UCM
Ruské kolky
Ráta sa počet zhodených kolkov na 3 pokusy jednou osobou – najlepšou z tímu.
Víťaz: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM
Lukostreľba
Počítajú sa získané body z 3 pokusov jednou osobou – najlepšou z tímu.
Víťaz: Fakulta prírodných vied UCM
Pílenie dreva
Hranol dreva pília dvaja obojručnou pílou, víťazí najlepší čas.
Víťaz: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM


Absolútnym víťazom sa stala
Fakulta sociálnych vied UCM
Gratulujeme !

Športovému dňu prialo aj krásne počasie a 150 účastníkov výbornou náladou a zdravou súťaživosťou podporilo úspešnosť tohto vydareného podujatia. Celé dianie moderoval Juraj Turis zo Slovenského
rozhlasu. Športový deň oficiálne otvoril pán rektor Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. Sympatické bolo,
že viaceré fakulty a rektorát prišli na podujatie vo svojich vlastných dresoch.
Okrem súťažných disciplín bol program doplnený ďalšími aktivitami – skupinovým aerobicom
a inštruktážou nordic walking. Na záver sa uskutočnilo očakávané oficiálne vyhlásenie, ohodnotení boli
prví traja v každej disciplíne a na záver pán rektor osobne odovzdal veľký „zlatý“ pohár absolútneho
víťaza družstvu Fakulty sociálnych vied UCM, z ktorého sa všetci veľmi tešili a aj patrične to oslávili.
Z celého dňa bolo natočené krátke video, ktoré bude zverejnené na webovej stránke IFBLR.
Záverom možno konštatovať, že Športový deň UCM v Trnave 2017 splnil svoje poslanie a tešíme sa ad
revidendum na Športovom dni 2018!