Šport telesne postihnutých s PhDr. Jánom Riapošom, PhD. zo dňa 13.4.2018