Rádiologická technika

RATE 

Letný semester 2023/2024

DENNÉ ŠTÚDIUM- 1.rok štúdia

ROZVRH RATE 1.rok denné štúdium

Rozvrh RaT_2023_24_1D_Bc_LetSem.xls  –  2,5 MB

DENNÉ ŠTÚDIUM- 2.rok štúdia

ROZVRH RATE 2.rok denné štúdium

Rozvrh RaT_2023_24_2D_Bc_LetSem.xls  –  39,5 KB

DENNÉ ŠTÚDIUM- 3.rok štúdia

ROZVRH RATE 3.rok denné štúdium

Rozvrh RaT_2023_24_3D_Bc_LetSem.xls  –  32,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 1.rok štúdia

ROZVRH RATE 1.rok externé štúdium

Rozvrh RaT_2023_24_1E_Bc_LetSem.xls  –  38,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 2.rok štúdia

ROZVRH RATE 2.rok externé štúdium

Rozvrh RaT_2023_24_2E_Bc_LetSem.xls  –  42,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 3.rok štúdia

ROZVRH RATE 3.rok externé štúdium

Rozvrh RaT_2023_24_3E_Bc_LetSem.xls  –  38,0 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 4.rok štúdia

Rozvrh RATE 4. rok externé štúdium

Rozvrh RaT_2023_24_4E_Bc_LetSem.xls  –  30,5 KB

 

Použité skratky:

RATE
D
E


Rádiologická technika - študijný odbor
Denná forma štúdia
Externá forma štúdia