Rádiologická technika

RATE 

Zimný semester 2023/2024

DENNÉ ŠTÚDIUM- 1.rok štúdia

ROZVRH RATE 1.rok denné štúdium

Rozvrh RaTe_2023-24_1D_ZimSem.xls  –  37,5 KB

DENNÉ ŠTÚDIUM- 2.rok štúdia

ROZVRH RATE 2.rok denné štúdium

Rozvrh RaTe_ 2023-24_2D_ZimSem.xls  –  108,0 KB

DENNÉ ŠTÚDIUM- 3.rok štúdia

ROZVRH RATE 3.rok denné štúdium

Rozvrh RaTe_ 2023-24_3D_ZimSem.xls  –  39,0 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 1.rok štúdia

ROZVRH RATE 1.rok externé štúdium

Rozvrh RaTe_ 2023-24_1E_ZimSem.xls  –  41,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 2.rok štúdia

ROZVRH RATE 2.rok externé štúdium

Rozvrh RaTe_ 2023-24_2E_ZimSem.xls  –  43,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 3.rok štúdia

ROZVRH RATE 3.rok externé štúdium

Rozvrh RaTe_ 2023-24_3E_ZimSem.xls  –  40,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 4.rok štúdia

Rozvrh RATE 4. rok externé štúdium

Rozvrh RaTe_ 2022-23_4E_ZimSem.xls  –  40,5 KB

 

Použité skratky:

RATE
D
E


Rádiologická technika - študijný odbor
Denná forma štúdia
Externá forma štúdia