Rádiologická technika

RATE 

Letný semester 2022/2023

DENNÉ ŠTÚDIUM- 1.rok štúdia

ROZVRH RATE 1.rok denné štúdium

Rozvrh RaT_2022_23_1D_Bc_LetSem.xls  –  2,5 MB

DENNÉ ŠTÚDIUM- 2.rok štúdia

ROZVRH RATE 2.rok denné štúdium

Rozvrh RaT_2022_23_2D_Bc_LetSem.xls  –  38,0 KB

DENNÉ ŠTÚDIUM- 3.rok štúdia

ROZVRH RATE 3.rok denné štúdium

Rozvrh RaT_2022_23_3D_Bc_LetSem.xls  –  33,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 1.rok štúdia

ROZVRH RATE 1.rok externé štúdium

Rozvrh RaT_2022_23_1E_Bc_LetSem.xls  –  41,0 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 2.rok štúdia

ROZVRH RATE 2.rok externé štúdium

Rozvrh RaT_2022_23_2E_Bc_LetSem.xls  –  42,0 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 3.rok štúdia

ROZVRH RATE 3.rok externé štúdium

Rozvrh RaT_2022_23_3E_Bc_LetSem.xls  –  41,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 4.rok štúdia

Rozvrh RATE 4. rok externé štúdium

Rozvrh RaT_2022_23_4E_Bc_LetSem.xls  –  34,0 KB

 

Použité skratky:

RATE
D
E


Rádiologická technika - študijný odbor
Denná forma štúdia
Externá forma štúdia