Fyzioterapia

FYTE

Letný semester 2022/2023

Bc.

DENNÉ ŠTÚDIUM- 1.rok štúdia

ROZVRH FYTE 1.rok denné štúdium

Rozvrh FyT_2022_23_1D_Bc_LetSem.xls  –  61,0 KB

DENNÉ ŠTÚDIUM- 2.rok štúdia

ROZVRH FYTE 2.rok denné štúdium

Rozvrh FyT_2022_23_2D_Bc_LetSem.xls  –  108,5 KB

DENNÉ ŠTÚDIUM- 3.rok štúdia

ROZVRH FYTE 3.rok denné štúdium

Rozvrh FyT_2022_23_3D_Bc_LetSem.xls  –  34,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 1.rok štúdia

ROZVRH FYTE 1.rok externé štúdium

Rozvrh FyT_2022_23_1E_Bc_LetSem.xls  –  46,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 2.rok štúdia

ROZVRH FYTE 2.rok externé štúdium

Rozvrh FyT_2022_23_2E_Bc_LetSem.xls  –  48,0 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 3.rok štúdia

ROZVRH FYTE 3.rok externé štúdium

Rozvrh FyT_2022_23_3E_Bc_LetSem.xls  –  42,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 4.rok štúdia

Rozvrh FYTE 4.rok-externé štúdium

Rozvrh FyT_2022_23_4E_Bc_LetSem.xls  –  33,5 KB

Mgr.

DENNÉ ŠTÚDIUM - 1.rok štúdia

Rozvrh FYTE MGR DENNÉ

Rozvrh FyT_2022_23_1D_Mgr_LetSem.xls  –  32,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM - 1.rok štúdia

Rozvrh FYTE MGR EXTERNÉ

Rozvrh FyT_2022_23_1E_Mgr_LetSem.xls  –  104,5 KB

DENNÉ ŠTÚDIUM- 2. rok štúdia

Rozvrh FYTE MGR DENNÉ

Rozvrh FyT_2022_23_2D_Mgr_LetSem.xls  –  99,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 2.rok štúdia

Rozvrh FYTE MGR EXTERNÉ

Rozvrh FyT_2022_23_2E_Mgr_LetSem.xls  –  102,0 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 3.rok štúdia

Rozvrh Mgr_3E_ZimSem.xls

Rozvrh FyT_2022_23_3E_Mgr_LetSem.xls  –  99,5 KB

 

Použité skratky:

FYTE
D
E


Fyzioterapia - študijný odbor
Denná forma štúdia
Externá forma štúdia