Fyzioterapia

FYTE

Zimný semester 2023/2024

Bc.

DENNÉ ŠTÚDIUM- 1.rok štúdia

ROZVRH FYTE 1.rok denné štúdium

Rozvrh FyT_2023-24_1D_ZimSem.xls  –  46,5 KB

DENNÉ ŠTÚDIUM- 2.rok štúdia

ROZVRH FYTE 2.rok denné štúdium

Rozvrh FyT_ 2023-24_2D_ZimSem.xls  –  108,5 KB

DENNÉ ŠTÚDIUM- 3.rok štúdia

ROZVRH FYTE 3.rok denné štúdium

Rozvrh FyT_ 2023-24_3D_ZimSem.xls  –  37,0 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 1.rok štúdia

ROZVRH FYTE 1.rok externé štúdium

Rozvrh FyT 2023-24_1E_ZimSem.xls  –  150,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 2.rok štúdia

ROZVRH FYTE 2.rok externé štúdium

Rozvrh FyT 2023-24_2E_ZimSem.xls  –  42,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 3.rok štúdia

ROZVRH FYTE 3.rok externé štúdium

Rozvrh FyT 2023-24_3E_ZimSem.xls  –  42,0 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 4.rok štúdia

Rozvrh FYTE 4.rok-externé štúdium

Rozvrh FyT 2023-24_4E_ZimSem.xls  –  41,0 KB

Mgr.

DENNÉ ŠTÚDIUM - 1.rok štúdia

Rozvrh FYTE MGR DENNÉ

Rozvrh Mgr_1D_2023-24_ZimSem.xls  –  34,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM - 1.rok štúdia

Rozvrh FYTE MGR EXTERNÉ

19.10.2023 Aktualizovaný Rozvrh Mgr_1E_2023-24 ZimSem.xls  –  38,5 KB

DENNÉ ŠTÚDIUM- 2. rok štúdia

Rozvrh FYTE MGR DENNÉ

Rozvrh Mgr_2D_2023-24 ZimSem.xls  –  37,0 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 2.rok štúdia

Rozvrh FYTE MGR EXTERNÉ

Rozvrh Mgr_2E_2022-23 ZimSem.xls  –  33,5 KB

EXTERNÉ ŠTÚDIUM- 3.rok štúdia

Rozvrh Mgr_3E_ZimSem.xls

Rozvrh Mgr_3E_2023-24 ZimSem.xls  –  34,0 KB

 

Použité skratky:

FYTE
D
E


Fyzioterapia - študijný odbor
Denná forma štúdia
Externá forma štúdia