Rádiologická technika-externé štúdium

Anatómia a fyziológia I.

IL_RATEBcE01_anatomia_a_fyziologia_I._1.PDF  –  81,0 KB

Anatómia a fyziológia II.

IL_RATEBcE10_anatomia_a_fyziologia_II._10.PDF  –  81,2 KB

Cudzí jazyk I.

IL_RATEBcE59_cudzi_jazyk_I._(AJ)(NJ)_57.PDF  –  86,2 KB

Cudzí jazyk II.

IL_RATEBcE60_cudzi_jazyk_II._(AJ)(NJ)_58.PDF  –  85,4 KB

Farmakológia

IL_RATEBcE21_farmakologia_21.PDF  –  79,0 KB

Fyzika a biofyzika

IL_RATEBcE02_fyzika_a_biofyzika_2.PDF  –  81,1 KB

Fyziológia a patologická fyziológia

IL_RATEBcE11_fyziologia_a_patologicka_fyziolo_11.PDF  –  80,8 KB

Gynekológia a pôrodníctvo

IL_RATEBcE44_gynekologia_a_porodnictvo_43.PDF  –  77,8 KB

Chirurgia a traumatológia I.

IL_RATEBcE22_chirurgia_a_traumatologia_I._22.PDF  –  79,5 KB

Chirurgia a traumatológia II.

IL_RATEBcE28_chirurgia_a_traumatologia_II._28.PDF  –  78,6 KB

Informačné technológie v rádiológii

IL_RATEBcE62_informacne_technologie_v_radiolo_59.PDF  –  74,7 KB

Informatika a výpočtová technika

IL_RATEBcE07_informatika_a_vypoctova_technika_7.PDF  –  79,0 KB

Intervenčná rádiológia

IL_RATEBcE52_intervencna_radiologia_50.PDF  –  76,5 KB

Klinická onkológia

IL_RATEBcE53_klinicka_onkologia_51.PDF  –  79,0 KB

Komunikácia s chorým

IL_RATEBcE30_komunikacia_s_chorym_30.PDF  –  76,9 KB

Konvenčná rádiológia I.

IL_RATEBcE25_konvencna_radiologia_I._25.PDF  –  79,1 KB

Konvenčná rádiológia II.

IL_RATEBcE32_konvencna_radiologia_II._32.PDF  –  79,8 KB

Latinský jazyk I.

IL_RATEBcE03_latinsky_jazyk_I._3.PDF  –  78,1 KB

Latinský jazyk II.

IL_RATEBcE12_latinsky_jazyk_II._12.PDF  –  78,0 KB

Magnetická rezonancia I.

IL_RATEBcE37_magneticka_rezonancia_I._36.PDF  –  78,5 KB

Magnetická rezonancia II.

IL_RATEBcE45_magneticka_rezonancia_II._44.PDF  –  78,8 KB

Magnetická rezonancia III.

IL_RATEBcE65_magneticka_rezonancia_III._61.PDF  –  78,0 KB

Mikrobiológia

IL_RATEBcE13_mikrobiologia_13.PDF  –  82,0 KB

Neurológia

IL_RATEBcE46_neurologia_45.PDF  –  79,8 KB

Nukleárna medicína I.

IL_RATEBcE33_nuklearna_medicina_I._33.PDF  –  77,9 KB

Nukleárna medicína II.

IL_RATEBcE38_nuklearna_medicina_II._37.PDF  –  78,4 KB

Nukleárna medicína III.

Nukleárna medicina III. BcE.pdf  –  200,1 KB

Obhajoba záverečnej práce

IL_RATEBcE58_obhajoba_zaverecnej_prace_56.PDF  –  76,7 KB

Odborná prax I.

IL_RATEBcE14_odborna_prax_I._14.PDF  –  79,6 KB

Odborná prax II.

IL_RATEBcE29_odborna_prax_II._29.PDF  –  81,6 KB

Odborná prax III.

IL_RATEBcE39_odborna_prax_III._38.PDF  –  80,1 KB

Odborná prax IV.

IL_RATEBcE54_odborna_prax_IV._52.PDF  –  79,0 KB

Ortopédia

IL_RATEBcE47_ortopedia_46.PDF  –  78,0 KB

Ošetrovateľstvo

IL_RATEBcE16_osetrovatelstvo_16.PDF  –  78,4 KB

Patologická anatómia

IL_RATEBcE23_patologicka_anatomia_23.PDF  –  77,7 KB

Pediatria

IL_RATEBcE48_pediatria_47.PDF  –  77,5 KB

Počítačová tomografia I.

IL_RATEBcE24_pocitacova_tomografia_I._24.PDF  –  78,7 KB

Počítačová tomografia II.

IL_RATEBcE31_pocitacova_tomografia_II._31.PDF  –  78,1 KB

Počítačová tomografia III.

IL_RATEBcE64_pocitacova_tomografia_III._60.PDF  –  77,4 KB

Preventívne lekárstvo

IL_RATEBcE04_preventivne_lekarstvo_4.PDF  –  77,6 KB

Prístrojová technika

IL_RATEBcE17_pristrojova_technika_17.PDF  –  78,6 KB

Profesijná etika

IL_RATEBcE15_profesijna_etika_15.PDF  –  78,1 KB

Prvá pomoc

IL_RATEBcE08_prva_pomoc_8.PDF  –  78,7 KB

Psychológia, pedagogika a sociológia

IL_RATEBcE26_psychologia,_pedagogika_a_sociol_26.PDF  –  79,1 KB

Radiačná ochrana

IL_RATEBcE18_radiacna_ochrana_18.PDF  –  77,9 KB

Radiačná onkológia

IL_RATEBcE49_radiacna_onkologia_48.PDF  –  81,9 KB

Rádiobiológia

IL_RATEBcE05_radiobiologia_5.PDF  –  78,3 KB

Rádiodiagnostika I.

IL_RATEBcE19_radiodiagnostika_I._19.PDF  –  76,9 KB

Rádiodiagnostika II.

IL_RATEBcE36_radiodiagnostika_II._35.PDF  –  78,3 KB

Rádioekológia

IL_RATEBcE09_radioekologia_9.PDF  –  76,9 KB

Rádioterapia I.

IL_RATEBcE34_radioterapia_I._34.PDF  –  77,5 KB

Rádioterapia II.

IL_RATEBcE40_radioterapia_II._39.PDF  –  77,0 KB

Rádioterapia III.

IL_RATEBcE67_radioterapia_III_63.PDF  –  81,4 KB

Seminár k bakalárskej práci

IL_RATEBcE43_seminar_k_bakalarskej_praci_42.PDF  –  77,9 KB

Spracovávanie vedeckých informácií

IL_RATEBcE41_spracovavanie_vedeckych_informac_40.PDF  –  77,7 KB

Štátna skúška praktická rádiólogia

IL_RATEBcE57_statna_skuska_-_prakticka_radiol_55.PDF  –  75,8 KB

Štátna skúška rádiodiagnostika

IL_RATEBcE55_statna_skuska_-_radiodiagnostika_53.PDF  –  75,8 KB

Štátna skúška rádioterapia

IL_RATEBcE56_statna_skuska_-_radioterapia_54.PDF  –  75,7 KB

Telesná výchova I.

IL_RATEBcE68_telesna_vychova_I._64.PDF  –  67,2 KB

Telesná výchova II.

IL_RATEBcE69_telesna_vychova_II._65.PDF  –  67,5 KB

Topografická anatómia

IL_RATEBcE20_topograficka_anatomia_20.PDF  –  80,2 KB

Ultrazvuková diagnostika

IL_RATEBcE27_ultrazvukova_diagnostika_27.PDF  –  75,6 KB

Vnútorné lekárstvo

IL_RATEBcE51_vnutorne_lekarstvo_49.PDF  –  81,0 KB

Základy algeziológie

IL_RATEBcE70_zaklady_algeziologie_66.PDF  –  68,3 KB

Základy práva a medicínske právo

IL_RATEBcE42_zaklady_prava_a_medicinske_pravo_41.PDF  –  78,9 KB

Základy psychológie

IL_RATEBcE06_zaklady_psychologie_6.PDF  –  76,5 KB