Rada pre študijný program FZV

Rada pre študijný program Fyzioterapia

Predseda:                   doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

Interní členovia:        PhDr. Nina Sládeková, PhD., univ. doc.

                                    PhDr. Michaela Šimonová

Externý člen:             Mgr. Tamara Koflanovičová, Nemocnica A. Wintera, Piešťany

Študent:                     Mgr. Andrea Strečanská – doktorandské štúdium v odbore Fyzioterapia, I. ročník, interná formaRada pre študijný program Rádiologická technika

Predseda:                   MUDr. Miroslav Malík, PhD., univ. doc.

Interní členovia:        MUDr. Ľudovít Šalgovič, CSc. 

                                   MUDr. Jana Sedláková

Externý člen:             MUDr. Drahomíra Mičová, MPH, primárka, Oddelenie rádiodiagnostiky, Nemocnica A. Wintera, Piešťany

Študent:                     Erik Brunovský, II. ročník Rádiologická technika, externá forma

Zápisnica z per rollam hlasovania ŠP RATE zo dňa 02. 10. 2023

Zápisnica z RŠP Rádiologická technika zo dňa 2.10.2023.pdf  –  73,5 KB

Zápisnica z per rollam hlasovania ŠP FYTE zo dňa 02. 10. 2023

Zápisnica z RŠP Fyzioterapia zo dňa 2.10.2023.pdf  –  73,6 KB

Zápisnica Rada pre ŠP Rádiologická technika 12.6.2023

Zápisnica z RŠP Rádiologická technika zo dňa 12.6.2023.pdf  –  72,8 KB

Zápisnica z RŠP Fyzioterapia zo dňa 12.6.2023

Zápisnica z RŠP Fyzioterapia zo dňa 12.6.2023.pdf  –  73,5 KB

Zapisnica z RŠP Fyzioterapia zo dňa 23.12.2022

Zápisnica z RŠP Fyzioterapia zo dňa 23.12.2022.pdf  –  76,6 KB

Zapisnica z RŠP Rádiologická technika zo dňa 2.3.2022

Zapisnica_RSP_ RATE_02_03_2022_(1).pdf  –  179,1 KB

Zapisnica z RŠP Fyzioterpia a Rádiologická technika zo dňa 20.1.2022

Zapisnica_RSP_RATE_FYTE_20_01_2022(2).pdf  –  881,2 KB

Zapisnica z RŠP Fyzioterpia a Rádiologická technika zo dňa 18.11.2021

Zapisnica_RSP_RATE_FYTE_18_11_2021(3).pdf  –  133,5 KB

Zapisnica z RŠP Fyzioterpia a Rádiologická technika zo dňa 27.10.2021

Zapisnica_RSP_RATE_FYTE_27_10_2021(2).pdf  –  140,0 KB

Zapisnica z RŠP Fyzioterapia a Rádiologická technika zo dňa 20.10.2021

Zapisnica_RSP_RATE_FYTE_20_10_2021.pdf  –  150,3 KB

Zapisnica z RŠP Fyzioterpoia a Rádiologická technika zo dňa 13.10.2021

Zapisnica_RSP_RATE_FYTE_13_10_2021(2).pdf  –  170,8 KB

Stanovisko predsedu Rady pre ŠP RATE zo dňa 27.04.2022

Stanovisko predsedu Rady pre ŠP RATE_zo 27.04.2022.pdf  –  646,0 KB

Stanovisko predsedu Rady pre ŠP Fyzioterapia zo dňa 25.04.2022

Stanovisko predsedu Rady pre ŠP Fyzioterapia III. stupeň vzdelávania denna_ forma_ štúdia_zo 25.04.2022.pdf  –  62,2 KB

Stanovisko predsedu Rady pre ŠP Fyzioterapia zo dňa 25.04.2022

Stanovisko predsedu Rady pre ŠP Fyzioterapia III. stupeň vzdelávania externa_ forma_ štúdia _zo 25.04.2022.pdf  –  62,5 KB