Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Peter, Pavol, Petra
 
Rada pre študijný program FZV

Rada pre študijný program FZV 

Členovia

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, PhD., 
PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
PhDr. Eva Ďurinová
zástupca študentov KFT-Lenka Buchová
zamestnávateľ/odborník z praxe/absolvent-Bc. Lenka Romančíková 
MUDr. Miroslav Malík, PhD.
prof. MUDr. Jiří Neuwirth, PhD., MBA 
Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD. 
Zástupca študentov KRA – Lenka Juliana Andrýsková 
Zamestnávateľ – odborník z praxe – MUDr. Stanislav Okapec 
 

Rada pre Študijný program Fyzioterapia 

Členovia za Fyzioterapiu: 

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, PhD., 

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH

PhDr. Eva Ďurinová 

Zástupca študentov KFT – Lenka Buchová 

Zamestnávateľ – odborník z praxe  - Bc. Lenka Romančíková Rada pre Študijný program Rádiologická technika 

Členovia za rádiologickú techniku: 

MUDr. Miroslav Malík, PhD.

prof. MUDr. Jiří Neuwirth, PhD., MBA 

Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD. 

Zástupca študentov KRA – Lenka Juliana Andrýsková 

Zamestnávateľ – odborník z praxe – MUDr. Stanislav Okapec