Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Peter, Pavol, Petra
 
Rada kvality FZV

Rada kvality Fakulty zdravotníckych vied UCM

 

Rada kvality FZV  

Členovia: 

PhDr. Bibiana Macháčková 

zamestnávateľ/odborník z praxe - doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH

zamestnávateľ/odborník z praxe - doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D 

zamestnávateľ/odborník z praxe - PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., MHA, MPH 

zamestnávateľ/odborník z praxe - doc. PhDr. Magdaléna Hagovská PhD., CERT. MDT 

Ing. Dušan Šalát 

zamestnávateľ/odborník z praxe - doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. 

zamestnávateľ/odborník z praxe - MUDr. Michal Žilinčan, MPH 

zamestnávateľ/odborník z praxe - MUDr. Xénia Bavúzová 

zástupca študentov -  Simona Švaňová  

zástupca absolventov - Mgr. Petra Dubajová  

zástupca absolventov - Bc. Kristína Michalisková  

zástupca študentov - Erik Brunovský  Rada kvality pre študijný program Fyzioterapia 

Členovia za Fyzioterapiu: 

PhDr. Bibiana Macháčková 

zamestnávateľ/odborník z praxe - doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH 

zamestnávateľ/odborník z praxe - doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D 

zamestnávateľ/odborník z praxe - PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., MHA, MPH 

zamestnávateľ/odborník z praxe - doc. PhDr. Magdaléna Hagovská PhD., CERT. MDT 

zástupca študentov -  Simona Švaňová  

zástupca absolventov - Mgr. Petra Dubajová  Rada kvality pre študijný program Rádiologická technika 

Členovia za Rádiologickú techniku: 

Ing. Dušan Šalát 

zamestnávateľ/odborník z praxe - doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. 

zamestnávateľ/odborník z praxe - MUDr. Michal Žilinčan, MPH 

zamestnávateľ/odborník z praxe -MUDr. Xénia Bavúzová 

zástupca absolventov - Bc. Kristína Michalisková  

zástupca študentov - Erik Brunovský  

Systém kvality správa

systém kvality správa.. (1).docx  –  18,2 KB