Rada kvality FZV

Rada kvality Fakulty zdravotníckych vied UCM

Rada kvality FZV UCM v Trnave

Predseda:                   PhDr. Martina Bleščáková, PhD. od 1.7.2023

Interní členovia:        prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

                                   PhDr. Bibiana Macháčková

Externý člen:             doc. MUDr. Katarína Klobučníková, PhD., I. neurologická klinika LF UK a UNB, Univerzitná    nemocnica Bratislava

Študent:                     Mgr. Andrej Matonok - doktorandské štúdium v odbore Fyzioterapia, I. ročník, interná formaZápisnica z per rollam hlasovania zo dňa 02. 10. 2023

Zápisnica Rada kvality FZV zo dňa 2.10.2023.pdf  –  79,7 KB

Zápisnica z RK FZV zo dňa 16.6.2023

Zápisnica Rada kvality FZV zo dňa 16.6.2023.pdf  –  75,5 KB

Zápisnica z RK FZV zo dňa 8.1.2023

Zápisnica Rada kvality FZV zo dňa 8.1.2023.pdf  –  387,9 KB

Zápisnica z RK FZV zo dňa 27.4.2022

Zápisnica zo zasadnutia Rady kvality pre ŠP RATE_FZV UCM_27.04.2022_.pdf  –  136,0 KB

Zápisnica z RK FZV zo dňa 21.2.2022

Zápisnica zo zasadnutia Rady kvality pre ŠP FYTE_FZV UCM_21.02.2022_(1).pdf  –  171,0 KB

Protokol o výsledku hlasovania zo dňa 12.5.2022

Protokol o výsledku hlasovania Rady kvality pre ŠP FYTE_FZV UCM_12.05.2022.pdf  –  71,6 KB

Kritériá na hodnotenie úrovne VTC na FZV UCM 2022

Kritériá na hodnotenie úrovne VTC na FZV UCM(1).pdf  –  164,6 KB

Smernica o min. kritériách tvorivej a publikačnej činnosti na FZV UCM 2021

Smernica o minimálnych kritériách tvorivej a publikačnej činnosti na FZV UCM_2021.pdf  –  226,1 KB

Štruktúry vnútorného hodnotenia kvality

AS 2212 štruktúry VHK.docx  –  2,6 MB

Systém kvality správa

systém kvality správa.. (1) (1).docx  –  18,2 KB