Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Frederik, Frederika
 
PRO EDUCO 2017

V dňoch 29. - 30. novembra 2017 sa konal medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO, ktorý je na regionálnej úrovni už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich.
Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostávajú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných či vysokých škôl.
11. ročník veľtrhu sa konal v Spoločenskom pavilóne v Košiciach a zúčastnili sa ho aj zástupcovia IFBLR, ktorí sa venovali končiacim stredoškolákom, ktorí sa prišli porozprávať o možnostiach štúdiá na vysokej škole. 

Veríme, že v budúcom akademickom roku posilníme naše rady a privítame prvákov, ktorých sme stretli aj na tejto peknej akcii :-)