Prístrojové vybavenie FZV 2. stupeň

Anatomage je multifunkčný anatomický stôl, ktorý v 3D projekcii umožňuje verné anatomické zobrazenie ľudského tela študentom. Tento anatomický stôl významne prispieva ku skvalitneniu výučby v rámci anatómie, fyziológie a patofyziológie.

Balančná a stabilometrická plošina: BIODEX BALANCE SYSTEMTM SD slúži na posúdenie rovnovážnej schopnosti končatín a trupu, poskytnutie spätnej väzby, možnosť použitia pre mono i bipedálnu terapiu. Toto zariadenie umožňuje cvičenie v uzavretom kinematickom reťazci, pracuje s rozložením telesnej váhy voči dolným končatinám a pridáva objektívne posúdenie rovnováhy pre posúdenie rizika pádu. BALANCE SYSTEM SD využíva snímače pod svojou platformou k detekcii fungovania posturálnych pohybov. Platforma môže byť zafixovaná proti balančným pohybom ( statický režim ) alebo uvoľnená pre balančné cvičenie s náklonom ( dynamický režim). Nameraný posturálny pohyb je zobrazený na displeji prístroja. Systém zhromažďuje, ukladá jednotlivé parametre a hodnoty, ktoré je následne možné vytlačiť.

FZV je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré vlastní toto zdravotnícke zariadenie.

Stabilometrická platforma „ALFA“ umožňuje posúdenie rovnováhy a tréning u neurologických a ortopedických pacientov. Toto zariadenie pomáha zvýšiť výkon pacientov po poranení hlavy, cievnej príhode a tiež trpiacich sklerózou multiplex, Parkinsonovou chorobou a svalovou dysfunkciou. Navyše zrýchľuje zotavenie po zlomeninách a vyvrtnutie členku a vykĺbenie kolená a bedrá. Alfa tiež umožňuje liečbu pacientov po TEP kolena či bedra, alebo po amputácii dolných končatín. cvičenie na platforme má za cieľ stimulovať prvky muskuloskeletálneho a nervového systému, ktoré sú okrem iného zodpovedné za kontrolu rovnováhy. Vďaka týmto vlastnostiam je platforma Alfa obzvlášť vhodná pre posttraumatickou, pooperačné, ortopedickú a neurologickú rehabilitáciu dospelých i detských pacientov. Prístroj je aplikovaný aj v oblasti športovej rehabilitácie, reumatológie a geriatrie. Platforma Alfa spolupracuje so softvérom tak, aby pacient vedel o pokroku vo svojej rehabilitácii, čo zvyšuje jeho motiváciu.

Posturomed 202 je liečebný prístroj, ktorý sa skladá z nestabilnej štvorcovej nášľapnej plochy s dvoma brzdami a z rámu, ktorého sa pacient môže pridržať pri strate stability. Ako náhle pacient vstúpi na labilnú plochu Posturomedu, plocha sa vychyľuje tým viac, čím je postoj pacienta nestabilnejší. Labilita nášľapnej plochy sa reguluje brzdnými systémami. Dosiahnutie kvalitnej koordinácie všetkých svalových skupín, ktoré zaisťujú stabilitu v stoji a balanciu. Následne sa zlepšuje stabilita kĺbov, funkčné poruchy držania tela. Zlepšujú sa aj stavy po operáciách kĺbov a chrbtice, ktoré sú sprevádzané funkčné nestabilitou