Piešťanské fyzioterapeutické dni 2016

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Sanatoria Klimkovice
Slovenská komora fyzioterapeutov
 
organizovali dňa 22.-23.9.2016 KONFERENCIU

Piešťanské fyzioterapeutické dni

pod záštitou:
ministera školstva, vedy, výskumu a športu Petra PLAVČANA
rektora UCM dr.h.c. doc. Ing. Jozefa MATÚŠA, CSc., mim. prof.
primátora mesta Piešťany Miloša TAMAJKU, M.B.A.
 

Odborná konrefencia s medzinárodnou účasťou bola zameraná na uvedené témy:
-     bolestivé syndrómy pri poruchách pohybového aparátu
-     fyzioterapia pri vertebrogénnych ochoreniach
-     rehabilitácia posttraumatických stavov a v športovej medicíne
-     využitie pomôcok v rehabilitácii (taping, robotika, mechanické pomôcky)
-     ergoterapia a možnosti jej využitia
-     podpora pohybovej aktivity obyvateľstva
-     varia

Podrobné informácie na webovej stránke:  http://www.piestanskedni.sk
 
Zborník abstraktov z konferencie:

Zoznam prednášok z konferencie, ktorých autori súhlasili so zverejnením:

Program prvá strana PDF 2016.pptx

Program_1_strana_PDF_2016.pdf  –  75,9 KB

Program druhá strana PDF 2016.pptx

Program_2_strana_PDF_2016.pdf  –  208,4 KB

Vplyv pracovnej nápne na celodennú telesnú aktivitu meranú krokomermi.pdf

Vplyv pracovnej nápne na celodennú telesnú aktivitu meranú krokomermi.pdf  –  3,5 MB

Systémový lupus erythematosus u mužov.pdf

Systémový lupus erythematosus u mužov.pdf  –  1,3 MB

Hypocholesterolemický a antiaterogénny účinok niektorých prebiotík - experimentá...

Hypocholesterolemický a antiaterogénny účinok niektorých prebiotík - experimentálne štúdie.pdf  –  3,9 MB

Fyzioterapia vo veterinárnej medicíne.pdf

Fyzioterapia vo veterinárnej medicíne.pdf  –  4,3 MB

Aplikace moderních trendu vrámci specializovaného edukačního přístupu ke klientu...

Aplikace moderních trendu vrámci specializovaného edukačního přístupu ke klientum s vícenásobným postižením.pdf  –  1,3 MB

Axiálne bolesti driekovej časti chrbtice .pdf

Axiálne bolesti driekovej časti chrbtice .pdf  –  3,1 MB

Clinical Applications of Posturography.pdf

Clinical Applications of Posturography.pdf  –  4,6 MB

Degeneratívne ochorenia krčnej chrbtice .pdf

Degeneratívne ochorenia krčnej chrbtice .pdf  –  3,2 MB

Difúzna idiopatická skeletálna hyperostoróza .pdf

Difúzna idiopatická skeletálna hyperostoróza .pdf  –  1,1 MB

Fyzioterapia a konzervatívna liečba TOS z pohľadu fyzioterapeuta.pdf

Fyzioterapia a konzervatívna liečba TOS z pohľadu fyzioterapeuta.pdf  –  3,3 MB

Maximálna izometrická sila svalov chrbta športujúcej a nešportujúcej populácie...

Maximálna izometrická sila svalov chrbta športujúcej a nešportujúcej populácie .pdf  –  656,2 KB

Možnosti intervenčnej rádiológie v manažmente bolesti chrbtice.pdf

Možnosti intervenčnej rádiológie v manažmente bolesti chrbtice.pdf  –  2,9 MB

Religioterapia .pdf

Religioterapia .pdf  –  674,9 KB

Vzájomný vzťah medzi technikou pohybu a kvalitou zdravia.pdf

Vzájomný vzťah medzi technikou pohybu a kvalitou zdravia.pdf  –  3,4 MB

Základné pojmy v balneológii.pdf

Základné pojmy v balneológii.pdf  –  1,2 MB

Zdravotnícke zabezpečenie slovenských olympionikov počas OH RIO 2016 .pdf

Zdravotnícke zabezpečenie slovenských olympionikov počas OH RIO 2016 .pdf  –  2,6 MB

Assesment of the Human Balance during a Quiet Stance by Posturography and Accele...

Assesment of the Human Balance during a Quiet Stance by Posturography and Accelerometry .pdf  –  879,5 KB

Dieťa v nás .pdf

Dieťa v nás .pdf  –  1,4 MB

Funkční patologie svalového tonu v etiologii nejčastějších bolestí v pohybovém a...

Funkční patologie svalového tonu v etiologii nejčastějších bolestí v pohybovém aparatu.pdf  –  4,3 MB

Changes in the Breathing Pattern Associated with a Postural Improvement during t...

Changes in the Breathing Pattern Associated with a Postural Improvement during the Biofeedback .pdf  –  685,5 KB

Odporúčania Rady Európskej únie na zvýšenie zdraviu prospešných pohybových aktiv...

Odporúčania Rady Európskej únie na zvýšenie zdraviu prospešných pohybových aktivít.pdf  –  212,1 KB

Postoje zamestnancov úradov verejného zdravotníctva k pohybovej aktivite.pdf

Postoje zamestnancov úradov verejného zdravotníctva k pohybovej aktivite.pdf  –  337,7 KB

Powder Metallurgy Titanium for Biomedical Applications.pdf

Powder Metallurgy Titanium for Biomedical Applications.pdf  –  2,1 MB

Profesijné etické kódexy vo fyzioterapii.pdf

Profesijné etické kódexy vo fyzioterapii.pdf  –  915,7 KB

Using of Accelerometers for the Recording of Respiratory Movements during a Quie...

Using of Accelerometers for the Recording of Respiratory Movements during a Quiet Stance.pdf  –  929,6 KB