Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2019

Odkaz na oficiálnu stránku konferencie Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni nájdete tu  http://www.fyzioterapeutickedni.sk/

IV. piešťanské medzinárodné vedecké sympózium

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (IFBLR UCM v Trnave) v dňoch 10.-11.10.2019 zorganizoval už po štvrtýkrát medzinárodný kongres Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni, ktorý sa konal v krásnom prostredí Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a ktoré majú na takéto udalosti výborne  vybavené Kongresové centrum na Kúpeľnom ostrove. Podľa názvu je zrejmé, že sa jednalo o stretnutie fyzioterapeutov a balneológov, navyše aj s lekármi rôznych špecializácií, pretože fyzioterapia zasahuje takmer do všetkých klinických medicínskych odborov. Toto medziodborové a multidisciplinárne spojenie dáva tomuto kongresu výnimočný punc a odlišuje ho od ostatných, úzko špecializovaných podujatí. Takto sme doplnili chýbajúci segment na slovenskej vedeckej scéne. Historicky náš kongres nadväzuje na dve úzko špecializované konferencie – „Balneologické dni“ organizované v kúpeľoch a „Neurorehab“ v minulosti organizovaný striedavo našim IFBLR UCM v Trnave a Katolíckou univerzitou v Ružomberku pod taktovkou prednostu Neurologickej kliniky ÚVN MUDr. Štefana Madarásza, PhD. Konferenciu Neurorehab od roku 2016 organizuje len ružomberská univerzita vždy v jarnom termíne, naša býva pravidelne na jeseň, takže sa navzájom doplňujeme.

Piešťanské dni, ako v skratke nazývame našu konferenciu, organizujú spolu s IFBLR UCM v Trnave ďalšie inštitúcie zo Slovenska, Česka a Poľska – Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Sanatoria Klimkovice, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Prahe a Vysoká škola manažérska vo Varšave.

Tohto roku sa na kongrese registrovalo vyše 700 účastníkov, odznelo 32 prednášok a prezentovalo 5 posterov. Zahraniční prednášatelia boli z Nemecka, Poľska, Talianska a mimoriadna bola účasť Česka – takmer tretina všetkých prednášok.

Každý rok sa snažíme meniť hlavné témy konferencie – minulý rok to boli náhle cievne mozgové príhody – tohto roku poruchy svalového tonusu pri rôznych ochoreniach a problematika porúch kognitívnych funkcií, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú najmä prístup k pacientom.

Tešíme sa na piatu edíciu Piešťanských dní , ktoré sú naplánované v dňoch 8.-9. októbra 2020.

 

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MPH, MBA

riaditeľ IFBLR UCM v Trnave

PFD 19 program SK 1

PFD 19 program SK 1.docx  –  300,4 KB

PFD 19 program SK 2

PFD 19 program SK 2.docx  –  43,1 KB