Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2017

V dňoch 12- 13. októbra 2017 sa konala medzinárodná konferencia s názvom 
PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI pri príležitosti 20. výročia založenia UCM v Trnave a 10. ročníka Svetového dňa fyzioterapie, ktorý je datovaný na deň 8. septembra. 

Dátum konania: 12. a 13. október 2017

Miesto konania: Kongresového centrum, Kúpeľný ostrov Piešťany

Organizátori podujatia: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave, Sanatoria Klimkovice, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Fakulta biomedicínskeho inženýrství ČVUT v Praze, Wyzsza Szkola Menedzerska vo Varšave.

Záštitu nad podujatím prevzali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor UCM v Trnave Dr.hc.doc. Ing. Jozefa Matúša, mim. prof., a primátor mesta Piešťany Miloša Tamajku, M.B.A.

https://www.youtube.com/watch?v=166msolAzHM

Podujatie prebiehalo formou 8 blokov, počas ktorých odznelo 42 odborných prednášok a taktiež bola prezentovaná posterová sekcia zastúpená siedmymi postermi.  Počas konania medzinárodnej konferencie vystúpili významní odborníci a prednášatelia z Maďarska, Rakúska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Po každom z blokov prebehla bohatá diskusia, ktorá pokračovala neformálnou formou počas prestávok konferencie.

Prednášky zahŕňali témy: 

Fyzioterapia a balneoterapia:
- poruchy pohybového aparátu
- vertebrogénne ochorenia
- reumatické ochorenia s dôrazom na osteoartrózu
- posttraumatické stavy a športová medicína
- neuromuskulárne ochorenia
Ergoterapia a možnosti jej využitia
Podpora pohybovej aktivity obyvateľstva
Využitie pomôcok v rehabilitácii (robotika, mechanické pomôcky, taping a iné)
Varia

Podujatia sa zúčastnilo 690 účastníkov z univerzít Slovenska, Českej republiky a Rakúska, lekárov a odborníkov z praxe, členov Slovenskej komory fyzioterapeutov, členov Slovenskej lekárskej komory, Komory zdravotnícko-technických pracovníkov a Komory sestier a pôrodných asistentiek, 8 členov vedeckého výboru a 31 členov organizačného výboru. Podujatia sa zúčastnili aj študenti dennej a externej formy štúdia IFBLR UCM.
Celkovo bolo teda 729 prítomných.

Všetci účastníci konferencie pozitívne hodnotili priebeh i organizáciu celého podujatia.

Abstrakty budú uverejnené v časopise Slovak Journal of Health Sciences.
Plné texty budú uverejnené v zborníku vedeckých štúdií.