Odporúčané osobnostné predpoklady uchádzača

·         komunikatívnosť

·         empatickosť

·         rozvážnosť

·         logické myslenie

·         trpezlivosť

·         otvorenosť

·         prosociálnosť

·         asertívnosť