Návšteva v rámci projektu INTERREG SR-ČR Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému (NFP304010AYX7)