Miera úspešnosti študentov

Do 1. ročníka nastúpilo 40 študentov v dennej a externej forme , z nich do 2. ročníka nastúpilo 36 študentov = 90%.