Miera úspešnosti 3. stupeň

Študijný program 3.stupňa vysokoškolského vzdelávania bol akreditovaný v roku 2021 a prvými prijatými študentami v AR 2022/2023 t.č. miera úspešnosti nie je objektivizovaná.

V AR 2022/2023 boli prijatí dvaja študenti do dennej a jeden študent do externej formy štúdia.