Magisterský stupeň štúdia-externé štúdium

Diplomová práca - obhajoba 2FYTE-MgE

Diplomová práca - obhajoba 2FYTE-MgE.pdf  –  137,9 KB

Ergoterapia I. 1FYTE-MgE

Ergoterapia I. 1FYTE-MgE.pdf  –  159,6 KB

Ergoterapia II. 2FYTE-MgE

Ergoterapia II. 2FYTE-MgE.pdf  –  160,0 KB

Fyzioterapia u bolestivých stavov 1FYTE-MgE

Fyzioterapia u bolestivých stavov 1FYTE-MgE.pdf  –  180,3 KB

Informačné technológie 2FYTE-MgE

Informačné technológie 2FYTE-MgE.pdf  –  155,7 KB

Manažérska komunikácia a etika vo fyzioterapii 2FYTE-MgE

Manažérska komunikácia a etika vo fyzioterapii 2FYTE-MgE.pdf  –  151,7 KB

Odborná prax I. 1FYTE-MgE

Odborná prax I. 1FYTE-MgE.pdf  –  186,5 KB

Odborná prax II. 1FYTE-MgE

Odborná prax II. 1FYTE-MgE.pdf  –  160,5 KB

Odborná prax III. 2FYTE-MgE

Odborná prax III. 2FYTE-MgE.pdf  –  163,2 KB

Odborná prax IV. 2FYTE-MgE

Odborná prax IV. 2FYTE-MgE.pdf  –  161,5 KB

Praktická štátna skúška - 3FYTE-MgE

Praktická štátna skúška - 3FYTE-MgE.pdf  –  153,3 KB

Psychosomatika a psychoterapia 1FYTE-MgE

Psychosomatika a psychoterapia 1FYTE-MgE.pdf  –  153,8 KB

Seminár k diplomovej práci 2FYTE-MgE

Seminár k diplomovej práci 2FYTE-MgE.pdf  –  153,4 KB

Sociálna a zdravotná starostlivosť 3FYTE-MgE

Sociálna a zdravotná starostlivosť 3FYTE-MgE.pdf  –  143,8 KB

Socialna politika 1FYTE-MgE

Socialna politika 1FYTE-MgE.pdf  –  141,3 KB

Sociálna práca v zdravotníctve 3FYTE-MgE

Sociálna práca v zdravotníctve 3FYTE-MgE.pdf  –  140,5 KB

Súvislá odborná prax 2FYTE-MgE

Súvislá odborná prax 2FYTE-MgE.pdf  –  160,5 KB

Špeciálna kineziológia a patokineziológia I. 2FYTE-MgE

Špeciálna kineziológia a patokineziológia I. 2FYTE-MgE.pdf  –  154,4 KB

Špeciálna kineziológia a patokineziológia II. 2FYTE-MgE

Špeciálna kineziológia a patokineziológia II. 2FYTE-MgE.pdf  –  153,8 KB

Špeciálne metodiky v gynekologii a vnútornom lekárstve 3FYTE-MgE

Špeciálne metodiky v neurológii I. 1FYTE-MgE.pdf  –  164,9 KB

Špeciálne metodiky v neurológii I. 1FYTE-MgE

Špeciálne metodiky v neurológii I. 1FYTE-MgE.pdf  –  164,9 KB

Špeciálne metodiky v neurológii II. 1FYTE-MgE

Špeciálne metodiky v neurológii II. 1FYTE-MgE.pdf  –  163,5 KB

Špeciálne metodiky v ortopédii, chirurgii a traumatológii 3FYTE-MgE

Špeciálne metodiky v ortopédii, chirurgii a traumatológii 3FYTE-MgE.pdf  –  160,0 KB

Špeciálne metodiky v pediatrii I. 1FYTE-MgE

Špeciálne metodiky v pediatrii I 1FYTE-MgE.pdf  –  136,7 KB

Špeciálne metodiky v pediatrii II. 1FYTE-MgE

Špeciálne metodiky v pediatrii II. 1FYTE-MgE.pdf  –  159,4 KB

Šport telesne znevýhodnených 1FYTE-MgE

Šport telesne znevýhodnených 1FYTE-MgE.pdf  –  156,1 KB

Ústna štátna skúška - diagnostika a špeciálne metodiky vo fyzioterapii 3FYTE-Mg...

Ústna štátna skúška - diagnostika a špeciálne metodiky vo fyzioterapii 3FYTE MgrE.pdf  –  140,0 KB

Ústna štátna skúška - organizácia, legislatíva a manažment vo fyzioterapii 3FYT...

Ústna štátna skúška - organizácia, legislatíva a manažment vo fyzioterapii 3FYTE-MgE.pdf  –  140,0 KB

Virtuálna a robotická rehabilitácia 2FYTE-MgE

Virtuálna a robotická rehabilitácia 2FYTE-MgE.pdf  –  163,9 KB

Základy algeziologie 2FYTE-MgE

Základy algeziologie 2FYTE-MgE.pdf  –  139,5 KB

Zdravotná politika 3FYTE-MgE

Zdravotná politika 3FYTE-MgE.pdf  –  140,3 KB

Zdravotnícka štatistika a výskum vo fyzioterapii 3FYTE-MgE

Zdravotnícka štatistika a výskum vo fyzioterapii 3FYTE-MgE.pdf  –  140,2 KB