Magisterský stupeň štúdia - externé štúdium - 2023

Diplomová práca - obhajoba 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE27_Diplomova_praca_-_obhajoba_27.PDF  –  80,2 KB

Ergoterapia I. 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE06_Ergoterapia_I._6.PDF  –  81,4 KB

Ergoterapia II. 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE09_Ergoterapia_II._9.PDF  –  81,3 KB

Fyzioterapia u bolestivých stavov 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE02_Fyzioterapia_u_bolestivych_stavo_2.PDF  –  79,5 KB

Informačné technológie 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE32_Informacne_technologie_32.PDF  –  76,5 KB

Manažérska komunikácia a etika vo fyzioterapii 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE18_Manazerska_komunikacia_a_etika_v_18.PDF  –  77,1 KB

Odborná prax I. 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE08_Odborna_prax_I._8.PDF  –  80,8 KB

Odborná prax II. 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE15_Odborna_prax_II._15.PDF  –  81,0 KB

Odborná prax III. 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE22_Odborna_prax_III._22.PDF  –  82,9 KB

Odborná prax IV. 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE26_Odborna_prax_IV._26.PDF  –  81,3 KB

Praktická štátna skúška - 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE28_Prakticka_statna_skuska_28.PDF  –  78,5 KB

Psychosomatika a psychoterapia 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE07_Psychosomatika_a_psychoterapia_7.PDF  –  78,0 KB

Seminár k diplomovej práci 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE10_Seminar_k_diplomovej_praci_10.PDF  –  77,8 KB

Sociálna a zdravotná starostlivosť 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE21_Socialna_a_zdravotna_starostlivo_21.PDF  –  82,1 KB

Socialna politika 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE05_Socialna_politika_5.PDF  –  81,6 KB

Sociálna práca v zdravotníctve 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE25_Socialna_praca_v_zdravotnictve_25.PDF  –  79,9 KB

Súvislá odborná prax 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE16_Suvisla_odborna_prax_16.PDF  –  81,0 KB

Špeciálna kineziológia a patokineziológia I. 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE14_Specialna_kineziologia_a_patokin_14.PDF  –  78,1 KB

Špeciálna kineziológia a patokineziológia II. 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE17_Specialna_kineziologia_a_patokin_17.PDF  –  78,1 KB

Špeciálne metodiky v gynekológii a vnútornom lekárstve 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE24_Specialne_metodiky_v_gynekologii_24.PDF  –  79,2 KB

Špeciálne metodiky v neurológii I. 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE04_Specialne_metodiky_v_neurologii__4.PDF  –  81,6 KB

Špeciálne metodiky v neurológii II. 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE11_Specialne_metodiky_v_neurologii__11.PDF  –  81,8 KB

Špeciálne metodiky v ortopédii, chirurgii a traumatológii 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE20_Specialne_metodiky_v_ortopedii,__20.PDF  –  81,1 KB

Špeciálne metodiky v pediatrii I. 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE03_Specialne_metodiky_v_pediatrii_I_3.PDF  –  78,0 KB

Špeciálne metodiky v pediatrii II. 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE12_Specialne_metodiky_v_pediatrii_I_12.PDF  –  80,1 KB

Šport telesne znevýhodnených 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE31_Sport_telesne_znevyhodnenych_31.PDF  –  79,2 KB

Ústna štátna skúška - diagnostika a špeciálne metodiky vo fyzioterapii 2FYTE-MgE...

IL_FYTEMgE30_Ustna_skuska_-_diagnostika_a_spe_30.PDF  –  75,9 KB

Ústna štátna skúška - organizácia, legislatíva a manažment vo fyzioterapii 2FYTE...

IL_FYTEMgE29_Ustna_skuska_-_organizacia,_legi_29.PDF  –  75,9 KB

Virtuálna a robotická rehabilitácia 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE19_Virtualna_a_roboticka_rehabilita_19.PDF  –  82,3 KB

Základy algeziológie 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE01_Zaklady_algeziologie_1.PDF  –  80,2 KB

Zdravotná politika 1FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE13_Zdravotna_politika_13.PDF  –  80,5 KB

Zdravotnícka štatistika a výskum vo fyzioterapii 2FYTE-MgE.pdf

IL_FYTEMgE23_Zdravotnicka_statistika_a_vyskum_23.PDF  –  80,3 KB