Magisterský stupeň štúdia-denné štúdium

Diplomová práca - obhajoba 2FYTE-MgD

Diplomová práca - obhajoba 2FYTE-MgD.pdf  –  138,7 KB

Ergoterapia I. 1FYTE-MgD

Ergoterapia I. 1FYTE-MgD.pdf  –  161,2 KB

Ergoterapia II. 1FYTE-MgD

Ergoterapia II. 1FYTE-MgD.pdf  –  161,5 KB

Fyzioterapia u bolestivých stavov 1FYTE-MgD

Fyzioterapia u bolestivých stavov 1FYTE-MgD.pdf  –  181,5 KB

Informačné technológie 2FYTE-MgD

Informačné technológie 2FYTE-MgD.pdf  –  156,5 KB

Manažérska komunikácia a etika vo fyzioterapii 2FYTE-MgD

Manažérska komunikácia a etika vo fyzioterapii 2FYTE-MgD.pdf  –  153,0 KB

Odborná prax I. 1FYTE-MgD

Odborná prax I. 1FYTE-MgD.pdf  –  187,4 KB

Odborná prax II. 1FYTE-MgD

Odborná prax II. 1FYTE-MgD.pdf  –  161,3 KB

Odborná prax III. 2FYTE-MgD

Odborná prax III. 2FYTE-MgD.pdf  –  164,0 KB

Odborná prax IV. 2FYTE-MgD

Odborná prax IV. 2FYTE-MgD.pdf .pdf  –  162,2 KB

Praktická štátna skúška - 2FYTE-MgD

Praktická štátna skúška - 2FYTE-MgD.pdf  –  153,0 KB

Psychosomatika a psychoterapia 1FYTE-MgD

Psychosomatika a psychoterapia 1FYTE-MgD.pdf .pdf  –  154,5 KB

Seminár k diplomovej práci 1FYTE-MgD

Seminár k diplomovej práci 1FYTE-MgD.pdf .pdf  –  154,7 KB

Sociálna a zdravotná starostlivosť 2FYTE-MgD

Sociálna a zdravotná starostlivosť 2FYTE-MgD.pdf  –  144,5 KB

Socialna politika 1FYTE-MgD

Socialna politika 1FYTE-MgD.pdf  –  142,3 KB

Sociálna práca v zdravotníctve 2FYTE-MgD

Sociálna práca v zdravotníctve 2FYTE-MgD.pdf  –  141,2 KB

Súvislá odborná prax 1FYTE-MgD

Súvislá odborná prax 1FYTE-MgD.pdf .pdf  –  161,0 KB

Špeciálna kineziológia a patokineziológia I. 1FYTE-MgD

Špeciálna kineziológia a patokineziológia I. 1FYTE-MgD.pdf  –  155,7 KB

Špeciálna kineziológia a patokineziológia II. 2FYTE-MgD

Špeciálna kineziológia a patokineziológia II. 2FYTE-MgD.pdf  –  154,6 KB

Špeciálne metodiky v gynekologii a vnútornom lekárstve 2FYTE-MgD

Špeciálne metodiky v gynekologii a vnútornom lekárstve 2FYTE-MgD.pdf .pdf  –  155,8 KB

Špeciálne metodiky v neurológii I. 1FYTE-MgD

Špeciálne metodiky v neurológii I. 1FYTE-MgD.pdf  –  148,1 KB

Špeciálne metodiky v neurológii II. 1FYTE-MgD

Špeciálne metodiky v neurológii II. 1FYTE-MgD.pdf .pdf  –  165,1 KB

Špeciálne metodiky v ortopédii, chirurgii a traumatológii 2FYTE-MgD

Špeciálne metodiky v ortopédii, chirurgii a traumatológii 2FYTE-MgD.pdf  –  161,8 KB

Špeciálne metodiky v pediatrii I. 1FYTE-MgD

Špeciálne metodiky v pediatrii I 1FYTE-MgD.pdf  –  138,2 KB

Špeciálne metodiky v pediatrii II. 1FYTE-MgD

Špeciálne metodiky v pediatrii II. 1FYTE-MgD.pdf .pdf  –  160,7 KB

Šport telesne znevýhodnených 2FYTE-MgD

Šport telesne znevýhodnených 2FYTE-MgD.pdf  –  156,9 KB

Ústna štátna skúška - diagnostika a špeciálne metodiky vo fyzioterapii 2FYTE-Mg...

Ústna štátna skúška - diagnostika a špeciálne metodiky vo fyzioterapii 2FYTE-MgD.pdf  –  139,9 KB

Ústna štátna skúška - organizácia, legislatíva a manažment vo fyzioterapii 2FYT...

Ústna štátna skúška - organizácia, legislatíva a manažment vo fyzioterapii 2FYTE-MgD.pdf  –  140,0 KB

Virtuálna a robotická rehabilitácia 2FYTE-MgD

Virtuálna a robotická rehabilitácia 2FYTE-MgD.pdf .pdf  –  163,7 KB

Základy algeziológie 1FYTE-MgD

Základy algeziológie 1FYTE-MgD.pdf  –  140,6 KB

Zdravotná politika 1FYTE-MgD

Zdravotná politika 1FYTE-MgD.pdf .pdf  –  141,2 KB

Zdravotnícka štatistika a výskum vo fyzioterapii 2FYTE-MgD

Zdravotnícka štatistika a výskum vo fyzioterapii 2FYTE-MgD.pdf  –  141,1 KB