Magisterský stupeň štúdia-denné štúdium

FYTE_informačné listy_denné štúdium Mgr.-komplet

mgr III_8_Informacne _listy_denne_Mgr (5)-zia.rtf  –  1,5 MB

FYTE Mgr._denné štúdium

Informačné listy

Alternatívne terapeutické postupy

Alternatívne terapeutické postupy.docx  –  16,8 KB

Bezpečnosť pacienta vo fyzioterapii

Bezpečnosť pacienta vo fyzioterapii.docx  –  17,8 KB

Diplomová práca

Diplomová práca.docx  –  18,0 KB

Elektroterapia a fototerapia

Elektrotepia a fototerapia.docx  –  17,0 KB

Ergoterapia

Ergoterapia.docx  –  17,4 KB

Funkčná diagnostika lokomočného systému

Funkčná diagnostika lokomočného systému.docx  –  17,4 KB

Fyzioterapia pri bolestivých stavov pohybového systému

Fyzioterapia pri bolestivých stavov pohybového systému.docx  –  16,9 KB

Kineziológia a patokineziológia

Kineziológia a patokineziológia.docx  –  18,3 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch I.

Kinezioterapia v klinických odboroch I..docx  –  17,4 KB

Kinezioterapia v klinických odboroch II.

Kinezioterapia v klinických odboroch II..docx  –  17,6 KB

Manažérska komunikácia a etika vo fyzioterapii

Manažérska komunikácia a etika vo fyzioterapii.docx  –  18,5 KB

Manuálna terapia

Manuálna terapia.docx  –  17,5 KB

Metódy kinezioterapie

Metódy kinezioterapie.docx  –  18,3 KB

Morfológia, fyziológia a patológia

Morfológia, fyziológia a patológia.docx  –  17,6 KB

Odborná prax I.

Odborná prax I..docx  –  18,0 KB

Odborná prax II.

Odborná prax II..docx  –  18,2 KB

Odborná prax III.

Odborná prax III..docx  –  17,6 KB

Odborná prax IV.

Odborná prax IV..docx  –  17,7 KB

Organizácia a manažment vo fyzioterapii

Organizácia a manažment vo fyzioterapii.docx  –  17,8 KB

Preventívne lekárstvo

Preventívne lekárstvo.docx  –  17,2 KB

Psychológia zdravia a choroby

Psychológia zdravia a choroby.docx  –  18,1 KB

Psychosomatika a psychoterapia

Psychosomatika a psychoterapia.docx  –  16,9 KB

Seminár k diplomovej práci I.

Seminár k diplomovej práci I..docx  –  16,5 KB

Seminár k diplomovej práci II.

Seminár k diplomovej práci II..docx  –  16,9 KB

Seminár k diplomovej práci III.

Seminár k diplomovej práci III..docx  –  16,9 KB

Seminár k diplomovej práci IV.

Seminár k diplomovej práci IV..docx  –  16,7 KB

Súvislá odborná prax

Súvislá odborná prax.docx  –  17,8 KB

Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika.docx  –  17,9 KB

Špeciálne metodiky v neurológii I.

Špeciálne metodiky v neurológii I..docx  –  17,5 KB

Špeciálne metodiky v neurológii II.

Špeciálne metodiky v neurológii II..docx  –  17,7 KB

Špeciálne metodiky v ortopédii I.

Špeciálne metodiky v ortopédii I..docx  –  17,6 KB

Špeciálne metodiky v ortopédii II.

Špeciálne metodiky v ortopédii II..docx  –  17,6 KB

Terapia lymfedému

Terapia lymfedému.docx  –  17,8 KB

Ústna štátna skúška

Ústna štátna skúška.docx  –  17,5 KB

Výskum vo fyzioterapii

Výskum vo fyzioterapii.docx  –  17,6 KB

Vývojová kineziológia a patokineziológia

Vývojová kineziológia a patokineziológia.docx  –  17,3 KB

Základy zdravotnej politiky

Základy zdravotnej politiky.docx  –  17,7 KB

Zdravotnícka štatistika

Zdravotnícka štatistika.docx  –  18,1 KB

Zdravotnícke a sociálne poisťovníctvo

Zdravotnícke a sociálne poisťovníctvo.docx  –  17,6 KB

Zdravotnícke právo a legislatíva

Zdravotnícke právo a legislatíva.docx  –  19,2 KB