Kurz Neurac 2018

 Kurz NEURAC 1., ktorý Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie organizuje už druhý krát sa konal v dňoch od 5.11.do 7.11.2018 na IFBLR . Kurzu sa zúčastnilo 15 účastníkov nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Boli to predovšetkým  lekári FBLR a fyzioterapeuti. Účastníci sa zoznámili s klinickým testovaním a rozhodovaním, liečebnými metódami pre konkrétne časti tela a s aktiváciou lokálnych aj globálnych svalov. Kurz vychádza z najnovších výskumov a dlhodobých vedeckých poznatkov v oblasti cvičenia a aktívnej rehabilitácie.