Kam na vysokú_2018

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa v dňoch od 30.1.2018 do 6.2.2018 zúčastnila „tripu“ po študentských veľtrhoch s názvom Kam na vysokú 2018.
Na domácej pôde v Trnave, v Žiline a v Banskej Bystrici naši študenti, doktorandi a pedagógovia odpovedali končiacim stredoškolákom počas skupinových sedení za okrúhlymi stolmi a pri našom UCM stánku na otázky ohľadom štúdia na našej univerzite, študijných programoch, možnostiach uplatnenia a mimoškolských aktivitách v meste Trnava.

Našu alma mater sme všetci prezentovali s úsmevom na tvári a s nadšením v hlase a tak veríme, že v budúcom školskom roku uvidíme medzi prvákmi známe tváre, s ktorými sme sa spriatelili na veľtrhoch po celom Slovensku.