Informácie o povolaniach, ktoré môže úspešný absolvent vykonávať 3. stupeň

·                    Vedúci pracovník v zdravotníckom zariadení

·                    Vysokoškolský pedagóg

·                    Vedecko-výskumný pracovník