Piatok, 09.02.2024

Zasadnutie Akademického senátu FZV

Riadne zasadnutie Akademického senátu FZV UCM, sa uskutoční v utorok 13. februára 2024 o 16:00 v zasadačke dekana na 1.poschodí budovy FZV v Piešťanoch. 

Vložil:  Eva Miháliková