Pondelok, 22.01.2024

ERASMUS+

Milí študenti, 

Oddelenie medzinárodných vzťahov UCM vyhlásilo výzvu na zaslanie nominácií na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2024/2025.

Podrobné informácie si môžete naštudovať na webovom sídle UCM:

https://www.ucm.sk/sk/erasmus-01/

 Program Erasmus+ umožňuje vycestovať do zahraničia na študijný pobyt (mobilita štúdium / SMS alebo letnú stáž (prax / SMT). Finančná podpora (grant) je určená najmä študentom denného štúdia.

 Študijný pobyt je možné absolvovať na niektorom z nasledujúcich akademických pracovísk:

- Karlova univerzita, 3. lékařská fakulta, Praha, Česká republika,

- Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno, Česká republika,

- Ostravská univerzita v Ostrave, Česká republika,

- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociání fakulta, České Budějovice, Česká republika,

- České vysoké učení technické v Prahe, Fakulta biomedicionálního inženýrství, Kladno, Česká republika,

- Goce Delcev State University of Stip, Macedónsko,

- K. Pulaski University of Technology and Humanities, Radom, Poľsko,

- Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszinskiego w Warszawe, Varšava, Poľsko,

- University of Security, Poznaň, Poľsko,

- Swietokrzyski College, Kielce, Poľsko,

- Jan Grodek State University in Sanok, Poľsko,

- Univeristá degli Studi di Foggia, Foggia, Taliansko,

- University of Health Sciences, Istanbul, Turecko,

- Kapadokya University, Turecko,

- Apollonia University of Iasi, Rumunsko

 Letnú stáž je možné absolvovať na rôznych zdravotníckych pracoviskách v rámci EU. Zmluvy sa uzatvárajú individuálne pre každého študenta. Absolventi FZV môžu využiť aj možnosť absolventskej pracovnej stáže.

Dlhodobá spolupráca je nadviazaná s pracoviskami:

- AquaKlim, s.r.o. Sanatoria Klimkovice, Klimkovice-Hýlov, Česká republika

- Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

- Fakultní nemocnice Bulovka, Praha, Česká republika

- Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

 V prípade Vášho záujmu o Erasmus+ mobilitu, prosím, vyplňte svoje údaje do Excel súboru, ktorý vám bol zaslaný e-mailom a pošlite na e-mail jana.koisovajohn(zav.)doeucm.sk (ako prílohu mailu v súbore Excel).

Svoje nominácie môžete posielať do 28. januára 2024.

Vložil:  Monika Pápežová