Piatok, 08.12.2023

Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť?

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so SAIA pozývajú doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na seminár, na ktorom sa dozviete ako napísať úspešnú žiadosť o štipendium na zahraničný výskumný pobyt.

Seminár sa bude konať v stredu 13. decembra 2023 o 10:30 – 12:00 hod. v zasadačke Z.03 na Námestí J. Herdu 2 v Trnave a bude ho viesť Mgr. Beáta Košťálová, koordinátorka akademických programov SAIA, n. o. 

Program seminára:

Akademické mobility – Štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád:

CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
NŠP – Národný štipendijný program SR
EURAXESS – Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov

Vložil:  Eva Miháliková