Utorok, 05.12.2023

Stretnutie s veľvyslankyňou Indie na Slovensku

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy FZV UCM Mgr. Jana Koišová, PhD. sa dňa 27. októbra zúčastnila stretnutia s indickou veľvyslankyňou H.E. Ms. Apoorva Srivastava. Na stretnutí boli diskutované možnosti spolupráce Fakulty zdravotníckych vied UCM s indickými akademickými inštitúciami ako aj možná spolupráca v rámci projektu ERASMUS+ KA 171, ktorý je zameraný na mobility mimo krajín Európskej únie.

Vložil:  Eva Miháliková