Pondelok, 04.12.2023

Informačný seminár SAIA „Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť?“

Informačný seminár SAIA s názvom „Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť?“

sa uskutoční v stredu 13.12.2023 o 10.30 v zasadačke Z 0.3. Seminár bude prioritne zameraný na študentov, najmä doktorandov, vítaná je účasť aj postdoktorandov a výskumníkov.

Vložil:  Eva Miháliková